กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ ถอดงานละเมิดออกจากอินเทอร์เน็ตได้ทันที

กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่เตรียมบังคับใช้ 23 ส.ค. นี้ ถอดงานละเมิดออกจากอินเทอร์เน็ตได้ทันที

เมื่อเทคโนโลยีพัฒนา กฏหมายก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเพื่อให้สอดรับกับโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้มีการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์มาตั้งแต่ปี 2562

ล่าสุด นายวุฒิไกร ลีวระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้สำเร็จ เพื่อให้ทันกับการค้ายุคดิจิทัล โดยเฉพาะมาตรการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์

ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook YouTube สามารถนำงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล ทำให้สามารถระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังมีการขยายอายุความคุ้มครองงานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty: WCT) ซึ่งศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์จะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน

โดยได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2565

Source : https://www.prachachat.net/economy/news-873983

Related Blog