เสือพ่นไฟ ชนะคดี หมีพ่นไฟ กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

เสือพ่นไฟ ชนะคดี หมีพ่นไฟ กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า

จบศึกแบรนด์ชานมไข่มุก
เสือพ่นไฟ ชนะคดี หมีพ่นไฟ กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้า
.
หลังจากต่อสู้กันมายาวนานสำหรับศึกแบรนด์ชานมไข่มุกระหว่างแบรนด์ “เสือพ่นไฟ” และ “หมีพ่นไฟ”
.
ล่าสุดเมื่อ 23 ธ.ค. 2564 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้ตัดสินให้ “เสือพ่นไฟ” หรือ “Fire Tiger” เป็นฝ่ายชนะคดี และให้ทาง “หมีพ่นไฟ” หรือ “The Fire Bear” ชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันฟ้อง รวมถึงชำระค่าเสียหาย เดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะมีการหยุดละเมิด
.
ในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยข้อกฎหมายหลายส่วน โดยเฉพาะความคุ้มครองเรื่อง Trade Dress หรือ ความคุ้มครองการตกแต่งรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการด้วย
.
ศาลได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การใช้คำว่า หมีพ่นไฟ และ The Fire Bear เป็นชื่อร้านค้า สินค้าและบริการ กิจการและเป็นชื่อชานมไข่มุก รวมถึงการใช้ประติมากรรมหัวหมีพ่นไฟ ที่มีลักษณะอ้าปากเป็นช่องส่งสินค้าชานมไข่มุกให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเหมือนคล้ายกับธุรกิจของทางเสือพ่นไฟ ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า เป็นร้านที่มีเจ้าของเดียวกัน หรือสินค้ามาจากแหล่งเดียวกัน ถือเป็นการกระทำละเมิด ฐานลวงขาย
.
ก่อนหน้านี้ทั้งเสือพ่นไฟ และหมีพ่นไฟต่างก็ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งคู่ โดยทางเสือพ่นไฟได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจำพวกร้านอาหารและเครื่องดื่มก่อน
.
ในขณะที่หมีพ่นไฟนั้นได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มภายหลังและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน ที่สำคัญคือมีการคัดค้านการขอจดทะเบียนอยู่ด้วย
.
สำหรับประเทศไทยนั้นใช้ระบบผู้จดทะเบียนก่อนมีสิทธิดีกว่า (First to file) ซึ่งในกรณีนี้ทางเสือพ่นไฟได้ยื่นคำขอก่อนและได้รับการจดทะเบียนก่อนจึงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าในทางกฎหมายนั้นเอง
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า
.
Source : https://www.one31.net/news/detail/51993

Related Blog