จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Fast track

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Fast track

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยกระดับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Fast track
.
ก่อนหน้านี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Fast track ใช้พิจารณาเพียงประมาณ 6 เดือน จากเดิมใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยจะต้องระบุรายการสินค้าไม่เกิน 10 รายการ
.
ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ยกระดับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Fast track ขึ้นไปอีกขั้น โดยปรับรายการจากเดิมต้องระบุรายการสินค้าไม่เกิน 10 รายการ ปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 50 รายการ และจะได้รับแจ้งผลการพิจารณาครั้งแรกภายใน 6 เดือน
.
ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้หลายรายการมากยิ่งขึ้น สามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า
.
Source : https://www.ipthailand.go.th/

Related Blog