“กรมทรัพย์สินทางปัญญา” เปิดตัวบริการใหม่ ตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เปิดตัวบริการใหม่ ตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image Search) ผ่านทางออนไลน์ ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือแอปพลิเคชัน DIP e-Service
  2. เลือกเมนู “ค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา (IP Search)”
  3.  เลือกประเภท “เครื่องหมายการค้า” และอัปโหลดรูปภาพเครื่องหมายการค้าที่ต้องการตรวจสอบ
  4. กดค้นหา ระบบจะประมวลผลและแสดงภาพเครื่องหมายการค้าที่มีความเหมือนคล้ายจากฐานข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวก ประหยัดเวลา ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้งานระบบตรวจค้นดังกล่าว และยังได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำอีกด้วย

การตรวจค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ทราบเบื้องต้นได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับจดทะเบียนหรือไม่นั้นเอง การนำเทคโนโลยี Image Search มาใช้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและทำให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รวดเร็วขึ้น

 

Source : www.ipthailand.go.th

Related Blog