การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

เครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะได้รับความคุ้มครองทั้งคำ ชื่อ สัญลักษณ์ สี รวมไปถึงเสียง (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกยื่นจดในรูปแบบไหน) ที่ยื่นจดตามประเภทของสินค้าและบริการ ถึงแม้จะมีอายุการคุ้มครองเพียง 10 ปี แต่ก็สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ตลอดไปตราบใดที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน ซึ่งต่างจากสิทธิบัตรที่ไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้

เครื่องหมายการค้าถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำ และไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัท ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อจนส่งผลต่อกำไรและรายได้ที่อาจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วและไม่ได้ใช้แล้วยังสามารถ “ขาย” เพื่อสร้างผลตอบแทนได้อีกทางหนึ่งด้วย

เนื่องจากเครื่องหมายการค้านั้นมีความเกี่ยวพันกับสินค้าหรือบริษัท ทำให้ไม่สามารถขายได้อย่างสมบูรณ์ นอกเสียจากว่าจะขายทั้งบริษัท และโอนสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คุณขายบริษัทเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งให้กับผู้อื่น คุณก็อาจจะต้องขายสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ของเครื่องดื่มนั้นๆ ไปด้วย

แต่หากไม่ขายทั้งบริษัท ก็สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายการค้า (Trademark License) ตามที่ตกลงกันได้ เช่น การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเฉพาะสินค้าบางชนิด และมีการกำหนดกรอบระยะเวลาการใช้งานให้ชัดเจน

โดยเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถตรวจสอบว่าผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาตไปนั้น ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและถูกตามประเภทของเครื่องหมายการค้านั้นๆ หรือไม่ เพราะหากไม่มีการตรวจสอบอาจจะส่งผลต่อชื่อเสียงและความคุ้มครองของเครื่องหมายการค้าได้
.
#litetrademark #เครื่องหมายการค้า

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh
facebook.com/Litetrademark/
litetrademark.com/contact/

Related Blog