การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ มีกี่รูปแบบ ?

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถือเป็นเรื่องที่แบรนด์ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และในอนาคตจะมีการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ ก็ควรจะต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วย

ปัจจุบันการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ดังนี้

1. National Route

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยตรง ไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าในประเทศที่ต้องการจะขอรับความคุ้มครอง ซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่าการยื่นตรง โดยจะต้องมีการตั้งตัวแทนในประเทศดังกล่าว เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียน

2. Regional Route

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังกลุ่มประเทศที่รวมตัวกัน เพื่อให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน ได้แก่ EUIPO OAPI และ Benelux เป็นต้น

3. Madrid System

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย และทางกรมฯ จะเป็นผู้นำส่งคำขอนั้นไปที่สำนักเครื่องหมายการค้า องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ซึ่งหลังจากนั้นทาง WIPO จะยื่นคำขอไปยังสำนักเครื่องหมายการค้าของประเทศปลายทางที่ผู้ขอต้องการจะขอรับความคุ้มครอง

ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง 3 วิธีนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในเรื่องของขั้นตอนในการยื่นคำขอ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงระยะเวลาในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนด้วย

 

สำหรับใครที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108

Email: [email protected]

LINE: @761ocudh

Related Blog