การสร้างรายได้จากการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

อย่างที่ทราบกันดีว่า เครื่องหมายการค้า รวมถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถซื้อ ขาย สืบทอด หรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ

การซื้อขายหรือการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำขอโอนเครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้

การขายเครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์ทางปัญญาประเภทอื่น ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการสร้างรายได้ แต่ควรพิจารณาให้ดีว่าเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์ทางปัญญาของเรานั้นเหมาะกับการขายขาดเพียงครั้งเดียว หรือสามารถขายใบอนุญาต (ให้เช่า) เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้

รายได้ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจจะพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดมูลค่าของเครื่องหมายการค้าได้

#litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog