การสร้างรายได้ด้วยการจดเครื่องหมายการค้า

 

             เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่สามารถโอน-ซื้อขายให้แก่กันได้  นอกเหนือจากทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิเด็ดขาดในการหาประโยชน์จากเครื่องหมายของตน

              การซื้อเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว ย่อมมีความเสี่ยงน้อยกว่าการยื่นจดใหม่รวมถึงสามารถบังคับสิทธิตามกฎหมายได้ทันที และระยะเวลาในการโอนเครื่องหมายเร็วกกว่าการยื่นจดใหม่อีกด้วย ทั้งนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว สามารถทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าของตนให้กับบุคคลอื่นได้ ยังถือช่องทางแหล่งรายได้เพิ่มเติมให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า บางประเทศมีการทำเป็นธุรกิจการซื้อขายเครื่องหมายเลยเช่นกัน แต่ค่าตอบแทนในการซื้อขายก็ขึ้นอยู่ข้อตกลงระหว่างเจ้าของเครื่องหมายและผู้ซื้อ

             ด้วยเหตุผลด้านต้น การจดทะเบียนเครื่องหมายจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้กับผู้ยื่นจดทะเบียนได้เช่นกัน แต่ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องตามหลักกฎหมายเครื่องหมายด้วย หากนำเครื่องหมายการค้าผู้อื่นมาจดทะเบียน ก็อาจจะถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้

            ทาง Litetrademark จึงเป็นอีกแพลทฟอร์มหนึ่งสำหรับการซื้อขายเครื่องหมายการค้าของท่านได้ เพียงท่านมีเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วและต้องการที่จะโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่น ท่านก็สามารถฝากเราขายได้

สำหรับท่านใดที่สนใจหรือต้องการเครื่องหมายที่จดทะเบียนผ่านแล้ว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 101

Related Blog