การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

อย่างที่ทราบกันดีว่า ‘ลิขสิทธิ์’ คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่จะได้ความคุ้มครองอัตโนมัติตั้งที่ได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียน แต่ก็สามารถยืนจดแจ้งลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้

สำหรับประเทศไทย ลิขสิทธิ์ ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ แต่อย่างไรก็ตามงานลิขสิทธิ์มักจะไม่ได้ถูกขายขาดเสียทีเดียว แต่มักจะถูกโอนสิทธิ์โดยมีข้อสัญญาทางธุรกิจผูกมัดเอาไว้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (recurring income) อีกวิธีหนึ่ง

ในบางครั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่สร้างขึ้น เนื่องจากศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ผลิตผลงานขึ้นโดยมีข้อตกลงในลักษณะของ “การทำงานรับจ้าง” และลิขสิทธิ์มักจะตกเป็นของบริษัทที่จ้างผลิต แต่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ก็อาจจะได้รับส่วนแบ่งจากทำซ้ำหรือดัดแปลงผลงาน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน เช่น บริษัทค่ายเพลงจ้างศิลปินให้แต่งเพลง โดยลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของบริษัทค่ายเพลง แต่มีข้อตกลงในการแบ่งรายได้จากทำซ้ำหรือแปลงให้กับนักแต่งเพลงด้วย

การขายลิขสิทธิ์มักจะไม่ได้มีการโอนสิทธิทั้งหมด ผู้ซื้ออาจจะได้รับสิทธิบางอย่างตามที่ตกลงกัน เช่น การซื้อลิขสิทธิ์นิยายสำหรับพิมพ์หนังสือเพื่อขาย การซื้อลิขสิทธิ์เพลงเพื่อนำไปร้อง การซื้อลิขสิทธิ์บทประพันธ์เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นบทละคร โดยเจ้าของลิขสิทธิ์จะยังคงสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง รวมถึงสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดเอาไว้ ดังนั้นลิขสิทธิ์อาจเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (recurring income) จากผลงานลิขสิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพียงครั้งเดียวได้ตราบใดที่ยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่

เพื่อให้ได้ผลงานเป็นที่รู้จักมากขึ้น ศิลปินผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์มักจะใช้สิ่งที่เรียกว่า “Creative Commons” ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถนำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ต่อได้โดยไม่ต้องเสียเงินตราบใดที่ยังอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด

#litetrademark #เครื่องหมายการค้า

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh
facebook.com/Litetrademark/
litetrademark.com/contact/

Related Blog