การใช้สัญลักษณ์ในเครื่องหมายการค้าเพื่อปกป้องเครื่องหมายของคุณ

ปกป้องเครื่องหมายด้วยสัญลักษณ์ในเครื่องหมายการค้า

เมื่อเจ้าของเครื่องหมายได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว เจ้าของเครื่องหมายสามารถใช้สัญลักษณ์ ® หรือสัญลักษณ์ TM. ในเครื่องหมายการค้านั้นได้

สัญลักษณ์ ® ย่อมาจากคำว่า Registered Trademark หมายถึง “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์มากขึ้น ทั้งนี้การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นมีความผิดตามกฎหมายด้วย

อย่างไรก็ตาม หากเป็นเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถใช้สัญลักษณ์ TM. หมายถึง “เครื่องหมายการค้า” เพื่อแสดงว่าได้ใช้เครื่องหมาย ภาพ คำ หรือวลีนั้น เป็นเครื่องหมายการค้า สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

ตามกฏหมายแล้วไม่ได้มีการบังคับให้เจ้าของเครื่องหมายต้องแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวบนเครื่องหมายการค้าของตน แต่การแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวจะช่วยอ้างสิทธิในเครื่องหมายการค้าทำให้สาธารณชนรับทราบว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนแล้ว และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำเครื่องหมายไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายด้วย

 

Source : https://idgthailand.com/ใช้สัญลักษณ์-กับเครื่อ-2/

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh

Related Blog