กาแฟดอยตุง หนึ่งใน GI ที่มีชื่อเสียงของไทย

กาแฟดอยตุง หรือ DoiTung Coffee ถือเป็นหนึ่งในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

กาแฟดอยตุง คือกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกโดยชาวเขาในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง บนเทือกเขานางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

โดยในปี 2548 กาแฟดอยตุงได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย และจากสหภาพยุโรปในปี 2563 ซึ่งถือเป็นการรับรองว่ากาแฟดอยตุงนั้นสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและคุณภาพที่ผู้บริโภคสามารถพิสูจน์ได้

การขึ้นทะเบียน GI ก็เพื่อคุ้มครองการใช้ชื่อ “กาแฟดอยตุง หรือ DoiTung Coffee” ไว้สำหรับกาแฟที่ปลูกจากแหล่งเดียว คือที่ดอยตุงเท่านั้น ซึ่งใครก็ไม่สามารถนำชื่อดังกล่าวไปใช้ได้

 

หากใครต้องการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108

Email: [email protected]

LINE: @761ocudh

Related Blog