ทำไมเจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงขายเครื่องหมายการค้าของพวกเขา?

ทำไมเจ้าของเครื่องหมายการค้าถึงขายเครื่องหมายการค้าของพวกเขา?

 

เนื่องจากเครื่องหมายการค้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ซึ่งเครื่องหมายการค้ามักจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงชื่อเสียงและความนิยมของธุรกิจหรือสินค้าและบริการนั้น ๆ

การขายเครื่องหมายการค้าจึงมักจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อมีการขายธุรกิจหรือสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งมูลค่าที่ขายนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์และรายได้ รวมชื่อเสียงและความนิยมของธุรกิจนั้นๆ ด้วย

แม้ว่าชื่อเสียงและความนิยมของธุรกิจจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคือต้องคำนึงถึงคือ ชื่อเสียงและความนิยมของธุรกิจนั้นจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของเครื่องหมายการค้าได้

ดังนั้นการขายเครื่องหมายการค้าอาจจะต้องมีการประเมินชื่อเสียงและความนิยมของเครื่องหมายการค้า รวมถึงรายได้ของธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

 

สำหรับใครที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh

Related Blog