รู้จักความหมายของ “ความเหมือนคล้าย”ก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รู้จักความหมายของ “ความเหมือนคล้าย” ก่อนจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภคสินค้า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องหมายการค้าที่จะใช้นั้นไม่มีความเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายผู้อื่นที่ยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจได้ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา: https://search.ipthailand.go.th/

เชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าแบบไหนถึงเรียกว่า “เหมือน” และแบบไหนถึงเรียกว่า “คล้าย” ตามพรบ.เครื่องหมายการค้าปี 2565 นิยามคำว่า

  • เหมือน หมายถึง เครื่องหมายที่มีลักษณะตรงกัน
  • คล้าย หมายถึง เครื่องหมายมีความใกล้เคียงกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

โดยพิจารณาจากภาพรวมของเครื่องหมาย สำเนียงเสียงเรียกขาน และรายการสินค้าทุกองค์ประกอบรวมกัน ว่ามีความคล้ายคลึง รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นๆ ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่ และสามารถแยกแยะความแตกต่างของเครื่องหมายการค้านั้นได้หรือไม่

ทั้งนี้ พรบ.เครื่องหมายการค้าของประเทศไทยจะให้สิทธิกับผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนก่อน ตามหลัก First to file หากมีเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันมาขอยื่นจดทะเบียนที่หลัง นายทะเบียนจะสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มาเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายที่ได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

 

 

Source : https://idgthailand.com/trademark-similar/

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ และต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh

Related Blog