ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
.
เมื่อพูดถึงทรัพย์สินทางปัญญา หลายคนมักจะสับสนระหว่าง “เครื่องหมายการค้า” และ “ลิขสิทธิ์” และมักจะรวมทุกอย่างเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทั้งหมด
.
แม้ทั้งว่าเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์จะคุ้มครอง “งานสร้างสรรค์” ทั้งคู่ แต่ก็มีรายละเอียดความคุ้มครองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในแง่ของสิทธิในความคุ้มครอง ลักษณะงาน อายุความคุ้มครอง รวมถึงประเทศที่คุ้มครองด้วย
.
โดยเครื่องหมายการค้ามีไว้เพื่อบ่งชี้หรือแยกแยะสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องตลาด คุ้มครองชื่อของสินค้าหรือบริการ รวมถึงคำโฆษณาที่มีเอกลักษณ์หรือความบ่งเฉพาะ รวมถึงรูปลักษณ์หรือกราฟฟิคต่างๆ ที่ประกอบกับชื่อแบรนด์หรือโลโก้
.
ส่วนลิขสิทธิ์จะคุ้มครองงานสร้างสรรค์เกือบทั้งหมดในหลายรูปแบบ เช่น แผ่นโฆษณา แคตตาล็อค หนังสืออ่าน บทสัมภาษณ์ การบรรยาย หนังสือพิมพ์ แม็คกาซีน การแสดง โชว์บนเวที บทเพลง เพลง กราฟฟิค หนัง รูปปั้น วีดีโอ เว็บไซต์ ซ๊อฟแวร์ แบบสถาปัตยกรรม รูปถ่าย ฯลฯ
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า #ลิขสิทธิ์
.
Source : https://idgthailand.com/trademark-vs-copyright/

Related Blog