จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Fast track

อย่างที่ทราบกันดีว่าการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะต้องรอการอนุมัติประมาณ 12-15 เดือน ทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ยื่นจดทะเบียน ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกลอกเลียนแบบได้

แต่หลังจากนี้การยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะใช้เวลาไม่นานอีกต่อไป เพราะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศปฏิรูปบริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

โดยได้เปิดให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Fast track ซึ่งใช่เวลาน้อยลง เหลือเพียงประมาณ 6 เดือนเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อคือ

1. ระบุรายการสินค้าไม่เกิน 10 รายการ รายการสินค้าเป็นไปตามบัญชีรายการสินค้าของกรม https://tmsearch.ipthailand.go.th/

2. ต้องไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากวันที่ยื่นจดทะเบียน

ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า สามารถนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เร็วยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการถูกลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าอีกด้วย

Source : http://www.ipthailand.go.th/…/item/fast_track_info.html

Related Blog