“จดมาดริด” คืออะไร ? สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

โดยทั่วไปแล้วการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากยื่นจดในประเทศใดก็จะคุ้มครองเฉพาะประเทศนั้น หากต้องการรับความคุ้มครองในต่างประเทศก็จะต้องยื่นจดทะเบียนในประเทศนั้นๆ ด้วย ซึ่งสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนได้โดยตรงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ

แต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทำได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องยื่นตรงต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศ นั้นคือ ระบบที่เรียกว่า “จดมาดริด” หรือการจดทะเบียนด้วยระบบมาดริด ซึ่งสามารถยื่นคำขอเพียง 1 คำขอและส่งไปยัง 120 ประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

โดยยื่นผ่านระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์การขอจดทะเบียนผ่านสำนักระหว่างประเทศขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

การจดมาดริด ผู้ขอจะต้องมีการยื่นคำคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยก่อน ซึ่งเรียกว่า คำขอพื้นฐาน (Basic Application) หรือเคยได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยแล้ว ซึ่งเรียกว่า ทะเบียนพื้นฐาน (Basic Registration) โดยจะใช้เลขคำขอหรือทะเบียนนั้น มาอ้างอิงเป็นคำขอระหว่างประเทศต่อไป

สำหรับประเทศไทยสามารถยื่นคำขอจดมาดริดได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทย

 

หากใครข้อสงสัย หรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108

Email: [email protected]

LINE: @761ocudh

Related Blog