ซื้อ ขายเครื่องหมายการค้า

การซื้อขายเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า หรือที่พวกเราเข้าใจอย่างง่าย ๆ ก็คือ ชื่อแบรนด์ หรือรูปภาพ (Logo) ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความต้องการสร้างตัวตนบนโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโลกOnline หรือโลกOffline เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ เป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทำโฆษณาสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้านั้นสามารถซื้อขายได้ การจะได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้านั้นสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตัวท่านเอง หรือตกลงทำการซื้อขายเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยวิธีโอนกรรมสิทธิได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ

โดยการยื่นคำร้องขอโอนเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้ตั้งแต่เครื่องหมายการค้านั้นยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาจนไปถึงตอนที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับจดทะเบียนแล้ว Litetrademark ยินดีอยู่ช่วยคุณในทุกขั้นตอน

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการให้บริการ

ราคา

เริ่มต้น 50,000 บาท 

เอกสารที่จะได้รับ

สำหรับผู้ฝากขาย

คุณผู้หรือไม่ ว่าเครื่องหมายการค้าสามารถสร้างมูลค่าได้สูงถึง 150,000-500,000 บาท หรือบางเครื่องหมายมีมูลค่าสูงมากไปกว่านั้น

รายละเอียด

ฟรี! การโอนเครื่องหมายการค้าให้คุณและผู้ซื้อโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

*เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนด