ตัวย่อในระบบข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวย่อในระบบข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา บอกอะไรเราได้บ้าง ?

ตัวย่อในระบบข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา บอกอะไรเราได้บ้าง ?
.
นอกจากสัญญาลักษณ์ TM และ ® บนโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าที่หลายคนรู้จักกันไปแล้ว ยังมี ‘ตัวย่อ’ ในฐานระบบข้อมูลเครื่องหมายการค้าของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทื่ควรต้องรู้เพิ่มเติม ดังนี้
.
P ย่อมาจาก Pending แปลว่า รอพิจารณา, รอตรวจสอบ, อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายทะเบียนหรือคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
.
R ย่อมาจาก Registered แปลว่า ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
.
D ย่อมาจาก Dismissed แปลว่า ถูกจำหน่ายจากการละทิ้งคำขอ, ไม่ได้ต่ออายุ, ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
.
ซึ่งหากเข้าไปตรวจสอบในฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะทำให้เราทราบได้ว่า เครื่องหมายที่ต้องการตรวจสอบนั้นมีสถานะเป็นอย่างไร เพื่อช่วยประเมินการจดทะเบียนได้ง่ายยิ่งขึ้น
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog