ฎีกากฎหมายเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างฎีกากฎหมายเครื่องหมายการค้า 2

อีกหนึ่งฎีกากฎหมายเครื่องหมายการค้าที่น่าสนใจ จากคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักเป็นสากลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า
.
เป็นคดีเกี่ยวกับ “การใช้รูปหมวกกุ๊กจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำพวกอาหาร”
ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่ ทป.132/2562
.
“…รูปจำลองหมวกทรงตั้งสีขาวที่ผู้ปรุงหรือประกอบอาหารนิยมใช้ทั่วไป และเป็นที่รู้จักอย่างเป็นสากล เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันโดยทั่วไปว่าเกี่ยวข้องกับอาหาร การนำเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้จึงเป็นการสื่อว่าบุคคลนั้นประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งเครื่องหมายบริการของผู้ขอจดทะเบียน กับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วนั้น แม้จะใช้รูปหมวกกุ๊กเหมือนกัน แต่มีองค์ประกอบอื่นแตกต่างกัน องค์ประกอบโดยรวมของเครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงแตกต่างกัน สาธารณชนหรือผู้บริโภคสามารถแยกความแตกต่างได้ จึงขอรับความคุ้มครองได้….”
.
ซึ่งทั้ง 2 คดีถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กำลังจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับการออกแบบเครื่องหมายการค้าของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องในอนาคต
.
Source : ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Related Blog