ตัวอย่างฎีกากฎหมายเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างฎีกากฎหมายเครื่องหมายการค้า 1

วันนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจของฎีกากฎหมายเครื่องหมายการค้า จากคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
.
โดยคดีนี้เป็นเรื่องการของ “การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ดัดแปลงจากเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น”
ตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ที่ ทป.127/2563
.
“…เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีตัวอักษร W และ r, a, n, g ตรงกัน และภาคส่วนสุดท้ายมีการดัดแปลงตัวอักษร r เป็น ik เพียงเล็กน้อย ทำให้ภาพรวมของเครื่องหมายแทบทั้งหมดยังคงเป็นคำเดียวกัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายถูกนำมาใช้กับสินค้ากางเกงยีนส์ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน จึงมีโอกาสที่ทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิด เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์…”
.
ถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่กำลังจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับการออกแบบเครื่องหมายการค้าของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องในอนาคต
.
Source : ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Related Blog