ลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ทำความรู้จัก!! ลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

ทำความรู้จัก!! ลักษณะเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
.
ไม่ใช่ว่าทุกเครื่องหมายการค้าจะสามารถนำมาจดทะเบียนได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า มาตรา 6 เครื่องหมายการค้าที่สามารถรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
.
1. เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ คือเครื่องหมายมีลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นอย่างไร
.
2. เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ธงชาติ พระปรมาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ด้วย
.
3. เครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว ถ้าออกเสียงเหมือนคล้ายกัน หรือภาพรวมเหมือนคล้ายกันและขายสินค้าในกลุ่มเดียวกัน ก็ถือว่าเหมือนคล้าย จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องมีการสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้านั้นเอง
.
ดังนั้นก่อนการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเครื่องหมายนั้นๆ มีลักษณะตรงตามที่พระราชบัญญัติกำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการแก้ไข และยื่นจดทะเบียนใหม่อีกครั้ง
.
หรืออีกหนึ่งทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้บริการจากบริษัทที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะช่วยลดเวลา และทำให้การจดทะเบียนได้ง่ายขึ้น
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog