จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ทำไมต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ?

ทำไมต้องจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ?
.
ปัจจุบันหลายธุรกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและเกิดการแข่งขันสูงทั้งทางด้านราคาและคุณภาพ ผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทางออนไลน์
.
เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการของเราได้ เนื่องจากสินค้าหรือบริการ 1 ชนิดมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคเลือกจากหลายร้อยบริษัท
.
เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสื่อกลางที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังแยกสินค้าของเราออกจากของคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตและแข่งขันได้ดีในตลาด
.
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ และสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าได้
.
นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังทำให้ง่ายต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการได้อีกด้วย
.
แม้ว่าเครื่องหมายการค้าจะไม่สามารถตีเป็นเงินได้ แต่ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ หลายประเทศจึงมองว่าเครื่องหมายการค้าคือ ทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาล
.
ดังนั้นหากต้องการที่จะรักษาธุรกิจและสินค้าเอาไว้ การสร้างเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆ ที่ควรทำ
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า
.
Source : https://www.ar.co.th/kp/th/437

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »