startupกับทรัพย์สินทางปัญญา

ทำไม Start Up ถึงมีนวัตกรรมขนาดไหนก็ไปไม่รอด…หากขาดสิ่งนี้!?

ทำไม Start Up ถึงมีนวัตกรรมขนาดไหนก็ไปไม่รอด…หากขาดสิ่งนี้!?
.
เชื่อว่า Start up หลายท่านจะต้องรู้จักหรือเคยได้ยินซีรีส์อเมริกัน “Silicon Valley” เป็นซีรีส์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวงการคอมพิวเตอร์ เริ่มจาก Richard Hendricks สร้างแอปพลิเคชั่นชื่อ Pied Piper ซึ่งมีอัลกอริธึมที่สามารถปฏิวัติวงการได้ โดยเขาต้องพบการแข่งขันจากบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ Hooli ที่มักขโมยไอเดียไปพัฒนาต่อบ่อยครั้ง ซึ่งบริษัท Hooli พยายามทำวิศวกรรมย้อนกลับอัลกอริทึมของ Pied Piper และพัฒนาผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบที่เรียกว่า Nucleus
.
อย่างที่ได้เกริ่นไว้ในกรณีของ Silicon Valley หลายท่านอาจทราบกันดีว่า Start up เริ่มมาจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่แม้แต่คนรอบข้างคุณอาจยังคิดไม่ถึง ซึ่งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของคุณ ที่คุณมีอยู่ในมือก่อนที่จะเริ่มต้นทำเป็นธุรกิจเสียอีก เพื่อรักษาสิทธิในสิ่งที่คุณคิดค้นขึ้นมาอย่างยากลำบาก คุณควรทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คิดขึ้นมา เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งเช่นกัน ซึ่งในทางกฎหมายให้ความคุ้มครองในลักษณะทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่คุณมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ดังต่อไปนี้
.
– เครื่องหมายการค้า เช่น โลโก้ธุรกิจ โลโก้ผลิตภัณฑ์
– ลิขสิทธิ์ เช่น Software (กฎหมายถือเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม)
– สิทธิบัตร เช่น สิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์
– ความลับทางการค้า เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า แพลนหรือโปรเจ็คต่าง ๆ ที่คุณมีอยู่
.
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกฎหมายแรก ๆ ที่คุณไม่ควรมองข้าม เนื่องจากกฎหมายมีหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้อยู่ เช่น
.
สิทธิบัตร การจะจดสิทธิบัตรได้ สิ่งที่คุณคิดค้นขึ้น ต้องมีความใหม่ และต้องไม่เผยแพร่สาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ ก่อนวันที่จะยื่นจดสิทธิบัตร ซึ่งอาจรวมไปถึงการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนา การออกร้าน สื่อออนไลน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งหากคุณมองข้ามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไปอาจทำให้คุณเสียสิทธิในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเหล่านั้นไป
.
ลิขสิทธิ์ แม้ลิขสิทธิ์กฎหมายจะให้ความคุ้มครองทันทีที่ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือการถกเถียงว่าใครเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ซึ่งทางแก้ที่ดีที่สุดคือการทำสัญญาให้ชัดเจนไปเลยตั้งแต่แรก ว่างานชิ้นนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้ว จะตกเป็นของใคร หรือจะให้เป็นผู้สร้างสรรค์ร่วมกัน แล้วใครสามารถนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ได้บ้าง หากเป็นกรณีนายจ้าง-ลูกจ้างกัน ก็ยิ่งควรมีสัญญาที่ระบุไว้ชัดเจนว่างานที่สร้างสรรค์ขึ้นจะเป็นของนายจ้าง และเมื่อจบงานกันไปแล้วลูกจ้างไม่มีสิทธินำงานนั้นไปใช้เด็ดขาด
.
เครื่องหมายการค้า เมื่อเครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องหมายที่สร้างการจดจำให้กับผู้คนทั่วไปได้ การคิดเครื่องหมายการค้าให้มีลักษณะโดดเด่น แตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก และเพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลอื่นมาลวงขายหรือแอบใช้เครื่องหมายการค้าของคุณ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ก่อน ก็สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจของคุณได้เช่นกัน
.
Startup ส่วนมากมักมีรูปแบบธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนำไปขยายฐานผู้ใช้ให้เติบโต จึงจำเป็นต้องระดมทุนจากนักลงทุน แต่การจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนได้ นักลงทุนเหล่านั้นก็มองหาสิ่งที่จะช่วยสร้างเงินให้เขาในระยะยาว และไม่ทำให้เงินของเขาเสียเปล่าไปเช่นกัน ดังนั้น การจะทำให้นักลงทุนกล้าตัดสินใจที่จะร่วมลงทุนกับงานของคุณได้นั้น คุณจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณก่อน เช่น การทำให้ Start up ของคุณ มีสภาพเป็นนิติบุคคลขึ้นมา กล่าวคือ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ ที่จะสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจของคุณมากที่สุด
.
เมื่อ Start up มีสภาพเป็นนิติบุคคล นักลงทุนจะรู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะลงทุนในธุรกิจของคุณมากขึ้น แน่นอนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือการที่คุณและนักลงทุนจะต้องร่วมมือกันสร้างธุรกิจขึ้นมา และสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการทำสัญญาต่าง ๆ ร่วมกัน คุณจึงควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายบริษัทจำกัด กฎหมายเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Start up ของคุณ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และอื่น ๆ
.
ซึ่ง Litetrademark เข้าใจดีว่า คุณในฐานะที่เป็นผู้ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยขึ้น คุณอาจรู้สึกว่าเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสร้างความวุ่นวายให้กับคุณ แต่ Litetrademark ยินดีที่จะช่วยให้คำปรึกษาทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายนิติกรรมสัญญา กฎหมายบริษัทจำกัด กฎหมายเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Start up กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยวางแผนให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างมากที่สุดและไม่ต้องกังวลกับเรื่องของกฎหมายที่ยุ่งยากและซับซ้อน เพื่อให้คุณสามารถโฟกัสกับธุรกิจ Start up ได้อย่างเต็มที่
.
Source : https://bit.ly/3HIxihm, https://bit.ly/3CDycaT

Related Blog