‘มิกกี้เมาส์’ กำลังจะเป็นอิสระจาก Disney ? หลังลิขสิทธิ์ที่ยาวนานถึง 95 ปีกำลังจะหมดอายุ

‘มิกกี้เมาส์’ กำลังจะเป็นอิสระจาก Disney ? หลังลิขสิทธิ์ที่ยาวนานถึง 95 ปีกำลังจะหมดอายุ

“มิกกี้เมาส์” (Mickey Mouse) ถือเป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดย Walt Disney และเป็นลิขสิทธิ์ของ ‘Disney’ ที่กำลังจะกลายเป็น “สมบัติสาธารณะ” ในปี 2024 ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หลังถือครองลิขสิทธิ์มายาวนานกว่า 95 ปี

เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาที่มีการบังคับใช้ในปี 1976 ระบุเอาไว้ 2 กรณีคือ 1.) ผลงานที่สร้างขึ้นหลัง 1 มกราคม 1978 จะเป็นของผู้สร้างสรรค์ไปตลอดชีวิตและจะเป็นต่อไปหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตแล้ว 70 ปี

และ 2.) ผลงานที่สร้างก่อนวันที่ 1 มกราคม 1978 กฎหมายจะคุ้มครองลิขสิทธิ์ของผู้สร้างต่อไปถึงแม้ว่าผู้สร้างจะเสียชีวิตไปแล้ว หรือมีการเผยแพร่เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นเวลา 95 ปี

กรณีของมิกกี้เมาส์นั้นถือเป็นกรณีที่ 2 เนื่องจากได้เปิดตัวครั้งแรกในแอนิเมชั่นเรื่อง “Steamboat Willie” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมปี 1928 ดังนั้นมิกกี้เมาส์จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจนถึงปี 2024 เท่านั้น

ซึ่งหลังจากที่มิกกี้เมาส์หมดความคุ้มครองใน 2024 ลิขสิทธิ์นั้นจะถือว่าเป็นสมบัติสาธารณะที่ทุกคนนำไปใช้งานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย

แต่ถืออย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์ของมิกกี้เมาส์จะหมดอายุความคุ้มครองลง Disney น่าจะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของมิกกี้เมาส์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูน คำพูด ประโยค หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ที่จะนำมิกกี้เมาส์มาใช้ในทางการค้าก็อาจเสี่ยงที่จะถูกฟ้องจาก Disney ได้เช่นกัน

 

Source : https://www.theguardian.com/…/mickey-mouse-disney…

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »