ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าในภายหลังทำได้หรือไม่ ?

ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าในภายหลังทำได้หรือไม่ ?

อย่างที่ทราบกันดีว่าในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น จะต้องมีการระบุรายการสินค้าหรือบริการให้ชัดเจนว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวขายสินค้าหรือบริการอะไร และจัดอยู่ในจำพวกใด ซึ่งจะส่งผลต่อค่าธรรมเนียม และการพิจารณารับจดทะเบียนด้วย

และสิ่งที่หลายคนสงสัยคือ หลังจากที่ได้การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าหรือบริหารภายหลัง สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบคือไม่สามารถทำได้ เพราะถือเป็นการแก้ไขสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากต้องการเพิ่มรายการสินค้าจะต้องยื่นขอจดทะเบียนเป็นคำขอใหม่เท่านั้น

#เครื่องหมายการค้า #litetrademark

 

Source : http://www.ipthailand.go.th/

Related Blog