เมตาเวิร์ส

ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติศัพท์ใหม่ จักรวาลนฤมิต = Metaverse

ราชบัณฑิตยสภาบัญญัติศัพท์ใหม่
จักรวาลนฤมิต = Metaverse
.
🗓เมื่อเดือนต.ค. ที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Meta พร้อมเผยแผนพัฒนาโครงการ Metaverse ที่จะเชื่อมโลกเสมือนและโลกความจริงเข้าด้วยกัน ก็ทำให้คำว่า Metaverse เกิดการพูดอย่างแพร่หลายทั่วโลก ร่วมถึงในประเทศไทยด้วย
.
📕ล่าสุดเมื่อ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา ได้ลงมติให้บัญญัติศัพท์ Metaverse เป็นภาษาไทยว่า “จักรวาลนฤมิต” และเขียนทับศัพท์ว่า “เมตาเวิร์ส”
.
🧑🏻‍🚀สำหรับ Metaverse หรือ จักรวาลนฤมิต เป็นการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยี AR และ VR โดยมีใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อโลกความเป็นจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกัน
.
#Litetrademark
.
Source : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

Related Blog