เครื่องหมายการค้า 4 ประเภท

ทำความรู้จักเครื่องหมายการค้า 4 ประเภท

ทำความรู้จักเครื่องหมายการค้า 4 ประเภท
.
นอกจากคุณภาพของสินค้าและบริการที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตแล้ว เครื่องหมายการค้าก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญ ซึ่งที่ช่วยสร้างการจดจำและทำให้ธุรกิจของเรามีความแตกต่างจากผู้อื่น
.
โดยเครื่องหมายการค้า สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
.
1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เป็นเครื่องหมายที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี ใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อแสดงว่าสินค้าของเรานั้นแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น
2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) เป็นเครื่องหมายที่เอาไว้ใช้กับงานด้านบริการ เพื่อแสดงว่าบริการของเราแตกต่างจากบริการของบุคคลอื่น เช่น โลโก้สายการบิน โลโก้ธนาคาร
3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) ใช้รับรองสินค้าหรือบริการว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการรับรองนั้นๆ ไม่ใช่เครื่องหมายที่สำหรับบอกยี่ห้อโดยตรง เช่น เครื่องหมายฮาลาล เครื่องหมาย อย.
4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า
.
Source : www.ipthailand.go.th

Related Blog