ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น นำมาจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?

ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น นำมาจดเครื่องหมายการค้าได้หรือไม่ ?
.
อย่างที่ทราบกันดีว่า “ลิขสิทธิ์” จะเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา โดยไม่ต้องยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งต่างจาก “เครื่องหมายการค้า” ที่จะต้องยื่นจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง
.
แล้วถ้าหากจะนำผลงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั่นสามารถทำได้หรือไม่ มาไขคำตอบกัน
.
ถึงแม้ว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้กำหนดห้ามนำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่น�มาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่กฎหมายเครื่องหมายการค้าได้กำหนดห้ามรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย
.
การนำลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของตน ย่อมเป็นการขัดเจตนารมณ์ของกฎหมาย และต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั่นเอง
.
ดังนั้นหากใครที่ต้องการจะยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็ควรคิดค้น ออกแบบเอง หรือจะใช้วิธีการว่าจ้างออกแบบ หรือซื้อลิขสิทธิ์แบบถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังได้
.
#Litetrademark

Related Blog