ลิขสิทธิ์ ไม่ต้องจดทะเบียน แต่สามารถจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้

ลิขสิทธิ์ ไม่ต้องจดทะเบียน แต่สามารถจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ได้

อย่างที่ทราบกันดีว่า ลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นทันทีที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียนขอรับความคุ้มครอง

ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของตน ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งสิทธิในการให้เช่าด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เปิดรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ ซึ่งสามารถตรวจค้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อธุรกิจกับเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

สำหรับใครที่ต้องการจดแจ้งลิขสิทธิ์สามารถยื่นเอกสารได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หากใครที่ไม่สะดวกไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง สามารถใช้บริการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับบริษัทที่รับจดแจ้งได้

Source : https://idgthailand.com/

Related Blog