สภาโหวตเห็นชอบเข้าภาคีความตกลงกรุงเฮกฯ ดันงานออกแบบบุกตลาดโลก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรไทยสำเร็จไปอีกขั้น ล่าสุดรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้ไทยเตรียมเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก นักออกแบบไทยขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ผลักดันการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรของไทยให้ตอบโจทย์การค้าในยุคปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก ช่วยให้คนไทยขอรับความคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน และค่าใช้จ่าย โดยสามารถยื่นเพียงคำขอเดียวและเลือกรับความคุ้มครองได้ถึง 93 ประเทศทั่วโลก

โดยจากสถิติมีการยื่นจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคนไทยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาสูงถึง 3,500 คำขอต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 70% ของคำขอที่ยื่นทั้งหมด ดังนั้น การเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮก จึงนำมาซึ่งโอกาสของนักสร้างสรรค์ไทยที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญได้อย่างมั่นใจ และต่อยอดความสำเร็จได้ไกลในเวทีโลก

 

Source : www.ipthailand.go.th

 

Related Blog