เจ้าของลิขสิทธิ์

สร้างสรรค์อย่างไรให้ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

สร้างสรรค์อย่างไรให้ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
.
ผู้คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับคำว่า “ลิขสิทธิ์” และเข้าใจว่าทุกผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีลิขสิทธิ์เสมอ
.
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ว่าทุกผลงานจะมีลิขสิทธิ์ เพราะตามฎีกาที่ 8313/2561 ผู้สร้างสรรค์ต้องเป็นผู้ใช้ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และความสามารถของ
ผู้สร้างสรรค์ในการทำ หรือก่อให้เกิดงานนั้นขึ้นด้วยตนเอง
.
ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องเกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง โดยไม่ได้คัดลอกผลงานมาจากผู้อื่น จึงจะถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างแท้จริง
.
โดยลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน แต่ผู้สร้างสรรค์สามารถแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
.
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้สิทธิ รวมถึงใช้เป็นหลักฐานต่อทางราชการ และใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
.
#Litetrademark
.
Source : https://idgthailand.com/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0…/
#Litetrademark

Related Blog