สัญลักษณ์ TM

สัญลักษณ์ TM และ ® บนโลโก้แบรนด์ดังคืออะไร

สัญลักษณ์ TM และ ® บนโลโก้แบรนด์ดังคืออะไร
.
เคยสงสัยกันไหมว่าสัญลักษณ์ TM และ ® ที่อยู่บนโลโก้แบรนด์ดังต่าง ๆ นั้นหมายถึงอะไร วันนี้เรามาไขคำตอบกัน
.
สำหรับสัญลักษณ์ TM ย่อมาจาก Trademark แปลว่า เครื่องหมายการค้า สามารถใช้ได้กับทั้งเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน
.
ส่วนสัญลักษณ์ ® ย่อมาจาก Registered แปลว่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว สามารถใช้ได้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น
.
แต่ทั้งนี้กฎหมายไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนแล้วจะต้องแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวประกอบในเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด
.
การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นความต้องการของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่ต้องการบอกกับผู้บริโภคว่าเครื่องหมายหรือโลโก้ดังกล่าวกำลังยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือได้รับการจดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้อื่นใดมาละเมิดเครื่องหมายของตนนั้นเอง

#Litetrademark

Related Blog