อยากจดทะเบียนโลโก้ต้องทำอย่างไร

อยากจดทะเบียนโลโก้ต้องทำอย่างไร ?

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย หลายคนเริ่มสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง นอกจากตัวสินค้าแล้ว โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าก็เป็นอีกส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ และควรยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

 

» ข้อดีของการจดทะเบียนโลโก้

โลโก้ถือเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะช่วยสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสร้างความแตกต่างทำให้สินค้าของเราโดดเด่นกว่าคู่แข่ง และหากมีผู้อื่นนำโลโก้ของเราไปใช้ หรือลอกเลียนแบบโลโก้ของเราก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีได้

 

» การยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเอง

1.ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

ก่อนการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องมีตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้แน่ใจเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เรากำลังจะนำไปยื่นจดทะเบียนมีความเหมือนหรือคล้ายกับโลโก้ของผู้อื่นหรือไม่

2.เตรียมเอกสาร

  • เอกสารคำขอจดทะเบียน (แบบ ก. 01) 1 ชุด พร้อมสำเนาอีก 5 ชุด
  • รูปเครื่องหมายการค้า 5 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคล

3.ชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปยื่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมชำระค่าธรรมคำขอจดทะเบียน ซึ่งหากการจดทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจะมีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้ง

4.รอรับหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียน

 

» ยื่นจดทะเบียนกับบริษัทรับจดทะเบียน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก หากใครที่ไม่มีเวลาไปยื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง ก็สามารถใช้บริการบริษัทรับจดทะเบียนได้เช่นกัน ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำแนะนำตั้งแต่การสืบค้นความเหมือนคล้ายและวิเคราะห์ออกแบบโลโก้ให้กับแบรนด์ รวมถึงดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้รับการจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก

 

Related Blog