อยากจดทะเบียนโลโก้ต้องทำอย่างไร

อยากจดทะเบียนโลโก้ต้องทำอย่างไร ?

ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย หลายคนเริ่มสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง นอกจากตัวสินค้าแล้ว โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าก็เป็นอีกส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ และควรยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

 

» ข้อดีของการจดทะเบียนโลโก้

โลโก้ถือเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะช่วยสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงสร้างความแตกต่างทำให้สินค้าของเราโดดเด่นกว่าคู่แข่ง และหากมีผู้อื่นนำโลโก้ของเราไปใช้ หรือลอกเลียนแบบโลโก้ของเราก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีได้

 

» การยื่นจดทะเบียนด้วยตัวเอง

1.ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

ก่อนการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องมีตรวจสอบความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้าผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้แน่ใจเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เรากำลังจะนำไปยื่นจดทะเบียนมีความเหมือนหรือคล้ายกับโลโก้ของผู้อื่นหรือไม่

2.เตรียมเอกสาร

  • เอกสารคำขอจดทะเบียน (แบบ ก. 01) 1 ชุด พร้อมสำเนาอีก 5 ชุด
  • รูปเครื่องหมายการค้า 5 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคล

3.ชำระค่าธรรมเนียม

หลังจากเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว สามารถนำไปยื่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมชำระค่าธรรมคำขอจดทะเบียน ซึ่งหากการจดทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจะมีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมอีกครั้ง

4.รอรับหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียน

 

» ยื่นจดทะเบียนกับบริษัทรับจดทะเบียน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีขั้นตอนในการดำเนินงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก หากใครที่ไม่มีเวลาไปยื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง ก็สามารถใช้บริการบริษัทรับจดทะเบียนได้เช่นกัน ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีผู้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญค่อยให้คำแนะนำตั้งแต่การสืบค้นความเหมือนคล้ายและวิเคราะห์ออกแบบโลโก้ให้กับแบรนด์ รวมถึงดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้รับการจดทะเบียน ซึ่งถือเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก

 

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »