ออโรร่า ประกาศยุติจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง”

ออโรร่า ประกาศยุติจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง”

ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปี 2563 บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ได้แตกไลน์แบรนด์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง” โดยผลิตและวางจำหน่ายทองคำในร้านห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช

ล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ได้ประกาศยุติการผลิตและจำหน่ายทองคำภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง” แล้ว

เนื่องจากชื่อ “ฮั่วเซ่งฮง” และชื่อร้านห้างค้าทองฮั่วเซ่งฮงเยาวราช มีลักษณะของตัวอักษรและตัวเครื่องหมายคล้ายกับเครื่องหมายการค้าชื่อ “ฮั่วเซ่งเฮง” ของบริษัทห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด ซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัททำให้ลูกค้าทั่วไปอาจเกิดความสับสนในความเป็นเจ้าของสินค้า

ดังนั้น บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ว่า บริษัทได้รับทราบในการกระทำ และได้ยุติการดำเนินการผลิตและจำหน่ายทองคำ ภายใต้เครื่องหมาย “ฮั่วเซ่งฮง” แล้วตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564

พร้อมให้คำมั่นสัญญา ว่าจะไม่ดำเนินการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภททองคำ หรือเครื่องประดับต่างๆ ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนหลงผิด เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งเฮง” อีกต่อไปจึงขออภัยต่อบริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด มา ณ ที่นี้

สำหรับบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีและทองรูปพรรณภายใต้เครื่องหมายการค้า “ออโรร่า” และยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “ฮั่วเซ่งฮง” และ “เซ่งเฮง” อีกด้วย

 

Source : https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/1002210

Related Blog