อะไรคือการละเมิดเครื่องหมายการค้า

อะไรคือการละเมิดเครื่องหมายการค้า ?

การละเมิดเครื่องหมายการค้า คือ การใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าหรือบริการที่เป็นคู่แข่งกันหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งหลายคนอาจจะละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ตั้งใจ

การละเมิดเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นเมื่อใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพื่อหาผลกำไร โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมาย ในพื้นที่ประเทศที่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้

การละเมิดจะรวมไปถึงการกระทำอื่นๆ ดังนี้

  • การเสนอขายสินค้าหรือบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น
  • นำเข้าหรือส่งออกสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่น
  • การใช้เครื่องหมายการค้าบนสื่อต่างๆ สำหรับส่งเสริมการขายหรือในโฆษณา
  • การปลอมแปลงสินค้า โดยใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อื่นบนบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ฯลฯ แต่ใช้ชื่อบริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

แน่นอนว่าการละเมิดเครื่องหมายการค้าถือเป็นความผิดทางกฎหมาย เจ้าของเครื่องหมายการค้ามีสิทธิในการฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และยังสามารถฟ้องฐานลวงขายได้ อีกทั้งยังสามารถฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา272-274 ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการค้าได้อีกด้วย

 

สำหรับใครที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh

Related Blog