การที่จะขึ้นทะเบียนปุ๋ยทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมี รวมถึงธาตุรองเสริมต่าง ๆ จะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยกับกรมวิชาการเกษตร และที่สำคัญต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น

เครื่องหมายการค้ากับการขึ้นทะเบียนปุ๋ย

รู้ไหมว่าการที่จะขึ้นทะเบียนปุ๋ยทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยเคมี รวมถึงธาตุรองเสริมต่าง ๆ จะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก่อนที่จะขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยกับกรมวิชาการเกษตร และที่สำคัญต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น ไม่ใช่แค่ยื่นจดทะเบียนแต่ต้องได้รับการจดทะเบียนแล้ว  กล่าวคือ ได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อเป็นการยื่นยันว่าปุ๋ยที่เจ้าของมาขึ้นทะเบียนนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจริง  โดยมีขั้นตอนสำคัญในการขอขึ้นทะเบีนนปุ๋ย ดังต่อไปนี้

  1. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) >
  2. ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ย (กรมวิชาการเกษตร) >
  3. ทำเรื่องขออนุญาตการขายปุ๋ย >
  4. สั่งผลิตกระสอบและปุ๋ย

แต่อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใช้เวลาประมาณ 8-12 เดือนซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจปุ๋ย ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยได้ทันทีต้องรอพิจารณาจากนายทะเบียนเครื่องหมายเท่านั้น และถ้าเป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อพระราชราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า อาจทำให้การจดทะเบียนล่าช้ากว่าเดิม

ทาง IDG มีบริการซื้อขายเครื่องหมายการค้า ในแพลทฟอร์ม litetrademark ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ผ่านการพิจารณาแล้วและมีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทุกเครื่องหมาย ทำให้ลดความเสี่ยงในการถุกปฏิเสธจากนายทะเบียน โดยระยะเวลาการโอนเครื่องหมายจะใช้เวลาที่เร็วกกว่าการขอจดทะเบียนใหม่ เฉลี่ยจะอยู่ที่ 3-4 เดือนก็จะได้รับการพิจารณาโอนแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการประหยัดเวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายได้ ซึ่งในจำพวกปุ๋ยทาง IDG มีเครื่องหมายที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วกว่า 30 เครื่องหมาย

 

สำหรับท่านใดที่สนใจหรือต้องการเครื่องหมายที่จดทะเบียนผ่านแล้ว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
LINE: @761ocudh

Related Blog