จัดการอย่างไรกับเครื่องหมายการค้าที่ขัดแย้งกัน

จัดการอย่างไรกับเครื่องหมายการค้าที่ขัดแย้งกัน

จะทำอย่างไรหากมีคนพยายามที่จะยื่นจะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของคุณ ?

คำตอบคือ คุณสามารถยื่นคัดค้านการจดทะเบียนได้

เมื่อมีประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายใดแล้วพบว่าเครื่องหมายการค้านั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของคุณกฎหมายก็ได้ให้สิทธิแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถที่จะยื่นขอคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศโฆษณา หากเห็นว่า

  • ตนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น
  • เครื่องหมายการค้านั้นไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้
  • การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยยื่นคัดค้านพร้อมกับแนบหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่แท้จริงและเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าในเครื่องหมายการค้านั้น แต่หากยื่นคัดค้านไม่ทัน ก็จะนำไปสู่การเพิกถอนเครื่องหมายการค้าแทน ซึ่งอาจใช้เวลาและกระบวนการที่ซับซ้อนกว่ามาก

ในทางตรงกันข้าม หากคุณต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่พบว่าเครื่องหมายการค้านั้นถูกจดทะเบียนไว้ก่อน คุณสามารถยื่นคำขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้านั้นได้ หากพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไม่เคยมีการใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือในระหว่าง 3 ปีก่อนที่จะมีคำร้องขอให้เพิกถอน ไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยสุจริตสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ เว้นแต่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นจะพิสูจน์ได้ว่าการที่ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาจากพฤติการณ์พิเศษในทางการค้า ไม่ได้มาจากความตั้งใจที่จะไม่ใช้ หรือจะละทิ้งเครื่องหมายการนั้นสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้

Source : https://idgthailand.com/ทำไมจึงต้องคัดค้านการจ/

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh

Related Blog