ครั้งหนึ่งเครื่องหมายการค้าเคยซื้อขายด้วยราคา 2,000 ล้านบาท

ครั้งหนึ่งเมื่อมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เจ้าพ่อ Facebook ได้ทุ่มเงินกว่า 2,000 ล้านบาท เข้าซื้อเครื่องหมายการค้าของธนาคารในสหรัฐฯ เพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta และก้าวเข้าสู่การเป็น Metaverse แล้วเครื่องหมายการค้าสามารถซื้อขายเหมือนสินค้าทั่วไปได้ด้วยหรอ วันนี้IDG มีคำตอบ !

เครื่องหมายการค้า หรือที่พวกเราเข้าใจอย่างง่าย ๆ ก็คือ ชื่อแบรนด์ หรือรูปภาพ (Logo) ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความต้องการสร้างตัวตนบนโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโลกOnline หรือโลกOffline เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ให้เป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้าและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทำโฆษณาสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้านั้นสามารถซื้อขายได้ การจะได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้าท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือตกลงทำการซื้อขายเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยวิธีทำการโอนกรรมสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้สามารถทำเรื่องโอนได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ

การยื่นคำขอโอนเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้ตั้งแต่เครื่องหมายการค้านั้นยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จนไปถึงตอนที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับจดทะเบียนแล้ว
—————————————————
ขั้นตอนการโอนเครื่องหมายการค้า:
1. ยื่นแบบคำขอโอน (ก.04) พร้อมประกอบเอกสารต่างๆ
เอกสารประกอบการยื่น:
1. สัญญาการโอน (ก.17) ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
3. POA (หนังสือมอบอำนาจ)

สรุปแล้ว เครื่องหมายการค้าไม่ใช่เพียงแค่ Logo หรือ แบรนด์ที่ทำให้เรามีตัวตนในธุรกิจเท่านั้น เพียงแต่หากเราบริหารจัด แต่ยังเป็นอีก 1 ช่องทางรายที่ทำเงินให้กับคุณอย่างคาดไม่ถึง Litetrademark ยินดีช่วยคุณในทุกขั้นตอน
.
สนใจจดเครื่องหมายการค้าหรือฝากขาย ติดต่อ
TEL.: 02-011-7161 Ext 108
EMAIL: [email protected]

Related Blog