ครั้งหนึ่งเครื่องหมายการค้าเคยซื้อขายด้วยราคา 2,000 ล้านบาท

ครั้งหนึ่งเมื่อมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เจ้าพ่อ Facebook ได้ทุ่มเงินกว่า 2,000 ล้านบาท เข้าซื้อเครื่องหมายการค้าของธนาคารในสหรัฐฯ เพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta และก้าวเข้าสู่การเป็น Metaverse แล้วเครื่องหมายการค้าสามารถซื้อขายเหมือนสินค้าทั่วไปได้ด้วยหรอ วันนี้IDG มีคำตอบ !

เครื่องหมายการค้า หรือที่พวกเราเข้าใจอย่างง่าย ๆ ก็คือ ชื่อแบรนด์ หรือรูปภาพ (Logo) ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และความต้องการสร้างตัวตนบนโลกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโลกOnline หรือโลกOffline เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ ให้เป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้าและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทำโฆษณาสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างโอกาสทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้านั้นสามารถซื้อขายได้ การจะได้มาซึ่งเครื่องหมายการค้าท่านสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตัวเอง หรือตกลงทำการซื้อขายเครื่องหมายของผู้อื่นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยวิธีทำการโอนกรรมสิทธิในเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้สามารถทำเรื่องโอนได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ

การยื่นคำขอโอนเครื่องหมายการค้าสามารถทำได้ตั้งแต่เครื่องหมายการค้านั้นยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จนไปถึงตอนที่เครื่องหมายการค้านั้นได้รับจดทะเบียนแล้ว
—————————————————
ขั้นตอนการโอนเครื่องหมายการค้า:
1. ยื่นแบบคำขอโอน (ก.04) พร้อมประกอบเอกสารต่างๆ
เอกสารประกอบการยื่น:
1. สัญญาการโอน (ก.17) ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
3. POA (หนังสือมอบอำนาจ)

สรุปแล้ว เครื่องหมายการค้าไม่ใช่เพียงแค่ Logo หรือ แบรนด์ที่ทำให้เรามีตัวตนในธุรกิจเท่านั้น เพียงแต่หากเราบริหารจัด แต่ยังเป็นอีก 1 ช่องทางรายที่ทำเงินให้กับคุณอย่างคาดไม่ถึง Litetrademark ยินดีช่วยคุณในทุกขั้นตอน
.
สนใจจดเครื่องหมายการค้าหรือฝากขาย ติดต่อ
TEL.: 02-011-7161 Ext 108
EMAIL: [email protected]

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »