เครื่องหมายการค้า ‘จดทะเบียน vs ไม่จดทะเบียน’ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้า ‘‘จดทะเบียน vs ไม่จดทะเบียน’ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อสินค้า ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแต่ละแบรนด์ต่างก็มีโฆษณาสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์เป็นที่จดจำของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์คือก็การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะทำให้ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย มีอำนาจและมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ผู้ใดจะแอบอ้าง อาศัยสิทธิ หรือละเมิดไม่ได้ นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วยังมีสิทธิในการฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นด้วย

แต่หากไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า? ในทางกลับกัน ย่อมมิได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด?
หากเจ้าของแบรนด์สินค้าได้ออกแบบคิดค้นเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ในทางกฏหมายแล้ว ก็ไม่ได้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อน ก็จะส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถเป็นผู้ที่มีสิทธิมากกว่าได้เลย แม้จะเป็นผู้ออกแบบคิดค้นเครื่องหมายการนั้นก็ตาม

แต่อย่างไรก็ดี หากเครื่องหมายการค้าถูกผู้อื่นนำไปใช้ แอบอ้างแสดงความเป็นเจ้าของในสินค้าประเภทอื่นที่ผู้คิดค้นมิได้ประกอบธุรกิจในประเภทนั้น เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้ สามารถฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ และมีสิทธิฟ้องฐานลวงขาย รวมถึงมีสิทธิที่จะคัดค้าน เพิกถอน โดยที่สามารถแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่แท้จริง และดำเนินการคัดค้านหรือเพิกถอนการจดทะเบียนได้ อีกทั้งยังสามารถฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา272-274 ในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการค้าได้อีกด้วย แต่จะมีระยะเวลาในการดำเนินการที่ค่อนข้างมาก และมีใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านอกจากจะช่วยความแตกต่างให้กับแบรนด์แล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปกป้องแบรนด์ของเราอีกด้วย

Source : idgthailand.com

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108
Email: [email protected]
LINE: @761ocudh
facebook.com/Litetrademark/
litetrademark.com/contact/
#litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Related Blog