จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ ‘Metaverse’

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ ‘Metaverse’

หลายบริษัทเตรียมมุ่งสู่จักรวาลนฤมิตร
เริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ ‘Metaverse’
.
ถือเป็น Mega trend ที่วงการเทคโนโลยีและบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกกำลังให้ความสนใจสำหรับคำว่า “Metaverse” หรือแปลเป็นไทยว่า “จักรวาลนฤมิต” ซึ่งหลายได้เริ่มมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ Metaverse กันบ้างแล้ว
.
Metaverse ถือเป็นโลกเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยเทคโนโลยี AR และ VR เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน โดยที่ผู้คนสามารถเข้าไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้แม้อยู่คนละที่
.
นอกจากนี้ยังมีการซื้อ-ขายสินค้าและบริการแบบดิจิทัล รวมไปถึงการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในโลกของ Metaverse ทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจขึ้นบนโลกเสมือนด้วยสกุลเงินดิจิทัล
.
บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายแห่งได้เริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับ Metaverse โดยเริ่มจาก Nike ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับโลกเสมือน (Virtual Goods Trademark) ทั้งชื่อและโลโก้ “Nike”, สโลแกน “Just Do It”, โลโก “Air Jordan” และโลโก้ “Jumpman” รวมทั้งหมด 7 รายการ
.
ในขณะที่ NetEase บริษัทเทคโนโลยีในจีน ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ “NetEase metaverse”, “Fuxi metaverse” และ “Leihuo metaverse” ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่ต่าง ๆ ตั้งแต่การวิจัยออกแบบ, บริการสื่อสาร และการศึกษาและความบันเทิง
.
ส่วน Baidu บริษัทฯ Search Engine ของจีนก็ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าชื่อ “metaapp” ซึ่งเป็นแอปฯ เกี่ยวกับ Metaverse โดยเฉพาะ
.
นอกจากนี้ Tencent และ Alibaba บริษัทเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน ต่างก็ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ด้วยเช่นกัน โดย Tencent ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า QQ Metaverse, QQ Music Metaverse และ Kings Metaverse
.
ในขณะที่ Alibaba จดเครื่องหมายการค้าทั้ง Ali Metaverse, Taobao Metaverse และ DingDing Metaverse
.
จะสั่งเกตได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งให้ความสำคัญกับเรื่องเครื่องหมายการค้าเป็นอย่างมาก หากใครที่มีแผนจะเข้าร่วมจักรวาลนฤมิต หรือโลกของ Metaverse ก็ควรจะยื่นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์ในอนาคต
.
#Litetrademark #เครื่องหมายการค้า
.
Source : https://thestandard.co/baidu-metaverse-xirang/
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2234870
https://www.scmp.com/…/metaverse-gathers-pace-china…

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »