ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เสี่ยงถูกจับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ !

ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เสี่ยงถูกจับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ !

รู้หรือไม่ ?! ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (“พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์”) โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work)

โดยพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กำหนดเอาไว้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่บุคคลใด ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท

และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้า จะต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน หรือโปรแกรมปลอม ไม่ว่าเป็นจะ Window เถื่อน, เกมเถื่อน หรือโปรแกรมปลอมต่างๆ โดยเฉพาะการใช้งานเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

 

Source : www.bsa.org

Related Blog