‘ไซน่า เรดบูล’ เปิดศึกชิง “Red bull” ในจีน กลุ่มธุรกิจ TCP เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูง

หลังจากที่บริษัท ไชน่า เรดบลู จำกัด ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวการฟ้องร้องเพื่อชิงสิทธิในการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมากการค้า “Red bull” ในประเทศจีน ว่าขณะนี้ศาลสูงสุดทางแพ่งของจีนได้มีคำพิพากษาให้บริษัท ไชน่า เรดบลู เท่านั้น มีสิทธิผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม ”Red Bull” ในประเทศจีน และมีผลผูกพันทางกฏหมายที่ห้ามมิให้กลุ่มธุรกิจ TCP และบุคคลอื่นผลิตหรือจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศจีน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากทางไชน่า เรดบลู

ล่าสุดกลุ่มธุรกิจ TCP ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง “กระทิงแดง” ในประเทศไทย และร่วมก่อตั้งแบรนด์ “Red bull” ในต่างประเทศ ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า สิทธิในเครื่องหมายการค้า “Red Bull” ศาลฎีกาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ระบุว่า กลุ่มธุรกิจ TCP เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “Red Bull” โดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศจีนแต่เพียงผู้เดียว มีสิทธิในการผลิตและจำหน่ายเครื่องหมาย “Red Bull” ในประเทศจีน

ส่วนคำพิพากษาของศาลตามที่ทางไซน่า เรดบูลเปิดเผยมานั้นเป็นเพียงคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเท่านั้น และเป็นคำพิพากษาที่มีข้อโต้แย้งอยู่หลายประการ ทั้งในด้านข้อเท็จจริงและกระบวนพิจารณา คำพิพากษาของศาลชั้นต้นยังคงไม่มีผลผูกพันใดๆ ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจ TCP เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงเพื่อปกป้องสิทธิของตนตามกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างถึงที่สุด

นอกจากนี้กลุ่มธุรกิจ TCP ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าหน่วยงานอนุญาโตตุลาการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และศาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีคำวินิจฉัยและคำพิพากษาในหลายคดีว่า สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 และระยะเวลาของสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Term) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อหน่วยงานราชการของสาธารณรัฐประชาชนจีนของบริษัท เรดบูล ไชน่า จำกัด หรือ บริษัท เรดบูล ไวตามิน ดริ้ง จำกัด ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ดังนั้น สินค้าซึ่งผลิตโดยบริษัทดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของกลุ่มธุรกิจ TCP

 

Source : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7445675
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7451235

Related Blog