Meta ถูกฟ้องร้องโดย MetaX พร้อมเรียกร้องให้หยุดใช้ชื่อ ‘Meta’ ซ้ำกัน

Meta ถูกฟ้องร้องโดย MetaX พร้อมเรียกร้องให้หยุดใช้ชื่อ ‘Meta’ ซ้ำกัน

เมื่อปีที่ผ่านมา มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก ได้ประกาศรีแบรนด์บริษัท Facebook Inc ให้กลายเป็น Meta Platforms แต่ดันไปทับซ้อนกับบริษัทที่มีชื่อว่า MetaX LLC ที่ดำเนินธุรกิจด้าน AR และ VR มาก่อนที่จะมีการรีแบรนด์จาก Facebook เป็น Meta จนนำไปสู่การฟ้องร้องละเมิดเครื่องหมายการค้าคำว่า “Meta” ในที่สุด

การรีแบรนด์ของ Facebook ด้วยการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta Platforms ถือเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์ม Metaverse ที่จะรองรับเทคโนโลยี AR และ VR ในการเชื่อมต่อผู้คนผ่านโลกเสมือนจริง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ “ทำลาย” ธุรกิจของบริษัทขนาดเล็ก ตามข้อกล่าวหาของ MetaX ที่ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงใต้ของนิวยอร์ก ว่า “ธุรกิจขนาดเล็กของ Meta ไม่มีโอกาสต่อต้านบริษัทยักษ์ใหญ่”

สำหรับ MetaX เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Immersive Technology
หรือเทคโนโลยีที่สร้างความกลมกลืนระหว่างโลกจริง กับโลกจำลองแบบดิจิทัล รวมถึงให้คำปรึกษา ดูแล รวมถึงจัดอีเวนต์ และจัดแสดงงานเสมือนจริงด้วย

โดยทาง MetaX กำลังหาวิธีการใช้คำสั่งห้ามที่สามารถสั่งให้ Meta Platforms ยุติการใช้ชื่อ Meta รวมถึงไปถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ชื่อว่า Meta ด้วย

นอกจากนี้ MetaX ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ไม่สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Meta ได้อีกต่อไป เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์และบริการของ Meta มาจาก Facebook และแทนที่จะเป็น MetaX”

ต้องมาติดตามกันว่า Meta Platforms จะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร ไม่ว่าอาจจะใช้วิธีซื้อบริษัท MetaX ไปเลยหรืออาจซื้อแค่เครื่องหมายการค้า Meta เหมือนที่เคยทุ่มเงินกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อซื้อชื่อ Meta จากธนาคารที่มีชื่อว่า Meta Financial Group ในสหรัฐฯมาแล้ว

 

Source : https://edition.cnn.com/…/meta-trademark…/index.html

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »