TM Marketplace

โดย TM MARKETPLACE เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่เปิดผู้ที่สนใจในเครื่องหมายการค้า
สามารถเข้ามาซื้อ-ขาย-ฝากขายเครื่องหมายการค้า

ที่ TM MARKETPLACE คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ง่าย
เพราะเครื่องหมายเหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว
เพียงแค่คลิกเท่านั้น

โดย TM MARKETPLACE เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่เปิดผู้ที่สนใจในเครื่องหมายการค้า สามารถเข้ามาซื้อ-ขาย-ฝากขายเครื่องหมายการค้า

ที่ TM MARKETPLACE คุณสามารถเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้ง่าย เพราะเครื่องหมายเหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่คลิกเท่านั้น

หมวดหมู่

จำพวกที่ 1 : ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การทำสวน

App. no.: 220123570

Class: 1

KPI

App. no.: 170125906

Class: 1

กวางเขาเหล็ก

App. no.: 170104995

Class: 1

ฉัตรมังกร

App. no.: 180105681

Class: 1

ช้างจอมทัพ

App. no.: 1035827

Class: 1

ช้างล้อมเพชร

App. no.: 170136832

Class: 1

ซันท็อป ;SUNTOP

App. no.: 180103683

Class: 1

ทหารม้า

App. no.: 170133405

Class: 1

ธิดาช้าง

App. no.: 983140

Class: 1

App. no.: 190116335

Class: 1

App. no.: 190106448

Class: 1

App. no.: 190103704

Class: 1

App. no.: 190107133

Class: 1

ปืนลูกซอง

App. no.: 170136639

Class: 1

App. no.: 190127185

Class: 1

App. no.: 190116280

Class: 1

พยัคฆ์บูรพา ;PAYAK BURAPA

App. no.: 180134940

Class: 1

พยัคฆ์มังกร

App. no.: 190116627

Class: 1

App. no.: 190109193

Class: 1

มหาราช

App. no.: 1016770

Class: 1

มังกรศึก

App. no.: 160117498

Class: 1

มังกรอีสาณ

App. no.: 990291

Class: 1

ม้าจอมพล

App. no.: 1034951

Class: 1

ม้าราชัน

App. no.: 180111131

Class: 1

ยอดมวย

App. no.: 877072

Class: 1

ยอดอาชา

App. no.: 170131106

Class: 1

App. no.: 190116596

Class: 1

App. no.: 190109292

Class: 1

ราชาหมูป่า

App. no.: 180125812

Class: 1

ส, สาวซำน้อย

App. no.: 852831

Class: 1

สะพานบุญ

App. no.: 170136872

Class: 1

สาวกันตรึม

App. no.: 875024

Class: 1

App. no.: 190109086

Class: 1

อาปาเช่ ;APACHE

App. no.: 170135927

Class: 1

อินทรีมรกต

App. no.: 170133330

Class: 1

เจ้ากรม

App. no.: 1014723

Class: 1

เด็กแว๊นส์

App. no.: 877854

Class: 1

เทมปล้าร์ ;TEMPLAR ;T

App. no.: 170118928

Class: 1

App. no.: 190103903

Class: 1

โคตรเพชร

App. no.: 976136

Class: 1