ยอดฉัตร YODCHATR

เลขที่คำขอ : 200130871

จำพวก : 29

รายการสินค้า/บริการ

ผลไม้ถนอมสภาพแล้ว

คุ้มครองในประเทศ : ประเทศไทย

ราคา : เริ่มต้นที่ 50,000 บาท

หมายเหตุ

รายละเอียดเครื่องหมายการค้า

เลขที่คำขอ:

200130871

เลขทะเบียน:

211120489

วันที่ยื่นคำขอ:

17-08-2563

วันที่หมดอายุ:

16-08-2573

ประเภทเครื่องหมาย:

เครื่องหมายการค้า/บริการ

การต่ออายุ:

จำพวก:

29

รายการสินค้า:

ผลไม้ถนอมสภาพแล้ว

รายละเอียดเครื่องหมายการค้า

เลขที่คำขอ:

200130871

เลขทะเบียน:

211120489

วันที่ยื่นคำขอ:

17-08-2563

วันที่หมดอายุ:

16-08-2573

ประเภทเครื่องหมาย:

เครื่องหมายการค้า/บริการ

การต่ออายุ:

จำพวก:

29

รายการสินค้า:

ผลไม้ถนอมสภาพแล้ว

ขั้นตอนการโอนเครื่องหมาย Transfer Process

1. เลือกเครื่องหมาย หรือ Logo ที่คุณสนใจ
Litetrademark ยินดีให้คำปรึกษาในเครื่องหมายการค้าที่คุณเลือก พร้อมบริการ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าว่าพบการโดนละเมิดหรือไม่

2. เซ็นสัญญา
หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลเครื่องหมายการค้าถูกต้อง Litetrademark จะดำเนินการเตรียมสัญญาโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการโอน โดยในสัญญาจะระบุรายละเอียดเครื่องหมายการค้า และข้อตกลงที่จะผลบังคับใช้กับทั้งสองฝ่าย

3. ยื่นโอนเครื่องหมาย
หลังจากเซ็นเอกสารแล้วและได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย Litetrademark จะดำเนินการยื่นเอกสารการโอนต่อกรมทรัพทย์สินทางปัญญาDIP ให้คุณ

4. ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย
หลังจากที่กรมทรัพทย์สินทางปัญญาได้รับเอกสารการโอนเป็นที่เรียบร้อย นายทะเบียนจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 4-5 เดือนและจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนในนามผู้รับโอน

 

Our Commitment

ตรวจเช็คใบรับรองการโอนเครื่องหมายก่อนการซื้อขาย

 ตรวจสอบและติดตามกระบวนการโอนเครื่องหมายการค้า

แจ้งอัพเดทการโอนเครื่องหมายการค้า พร้อมส่งใบรับรองเครื่องหมายการค้าถึงมือคุณ

สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IP ได้ตลอดเวลา

Related TM Marketplace

ซื้อ – ขาย – ฝากขายเครื่องหมายการค้า

App. no.: 190148721

Class: 20

App. no.: 190148935

Class: 14

App. no.: 190150346

Class: 5

App. no.: 190150880

Class: 20