VEGUS

เลขที่คำขอ : 200136883

จำพวก : 7

รายการสินค้า/บริการ

เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

คุ้มครองในประเทศ : ประเทศไทย

ราคา : เริ่มต้นที่ 50,000 บาท

หมายเหตุ

รายละเอียดเครื่องหมายการค้า

เลขที่คำขอ:

200136883

เลขทะเบียน:

211126810

วันที่ยื่นคำขอ:

01-10-2563

วันที่หมดอายุ:

30-09-2573

ประเภทเครื่องหมาย:

เครื่องหมายการค้า/บริการ

การต่ออายุ:

จำพวก:

7

รายการสินค้า:

เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

 

*ข้อมูลเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นเพียงการอ้างอิงตามฐานข้อมูลของกรมทรัพทย์สินทางปัญญา(DIP)และระบบมาดริด(Madrid)

รายละเอียดเครื่องหมายการค้า

เลขที่คำขอ:

200136883

เลขทะเบียน:

211126810

วันที่ยื่นคำขอ:

01-10-2563

วันที่หมดอายุ:

30-09-2573

ประเภทเครื่องหมาย:

เครื่องหมายการค้า/บริการ

การต่ออายุ:

จำพวก:

7

รายการสินค้า:

เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัติ

 

*ข้อมูลเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เป็นเพียงการอ้างอิงตามฐานข้อมูลของกรมทรัพทย์สินทางปัญญา(DIP)และระบบมาดริด(Madrid)

ขั้นตอนการโอนเครื่องหมาย Transfer Process

1. เลือกเครื่องหมาย หรือ Logo ที่คุณสนใจ
Litetrademark ยินดีให้คำปรึกษาในเครื่องหมายการค้าที่คุณเลือก พร้อมบริการ ตรวจสอบข้อมูลเครื่องหมายการค้าว่าพบการโดนละเมิดหรือไม่

2. เซ็นสัญญา
หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลเครื่องหมายการค้าถูกต้อง Litetrademark จะดำเนินการเตรียมสัญญาโอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการโอน โดยในสัญญาจะระบุรายละเอียดเครื่องหมายการค้า และข้อตกลงที่จะผลบังคับใช้กับทั้งสองฝ่าย

3. ยื่นโอนเครื่องหมาย
หลังจากเซ็นเอกสารแล้วและได้รับเอกสารครบถ้วนเรียบร้อย Litetrademark จะดำเนินการยื่นเอกสารการโอนต่อกรมทรัพทย์สินทางปัญญาDIP ให้คุณ

4. ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมาย
หลังจากที่กรมทรัพทย์สินทางปัญญาได้รับเอกสารการโอนเป็นที่เรียบร้อย นายทะเบียนจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 4-5 เดือนและจะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนในนามผู้รับโอน

 

Our Commitment

ตรวจเช็คใบรับรองการโอนเครื่องหมายก่อนการซื้อขาย

 ตรวจสอบและติดตามกระบวนการโอนเครื่องหมายการค้า

แจ้งอัพเดทการโอนเครื่องหมายการค้า พร้อมส่งใบรับรองเครื่องหมายการค้าถึงมือคุณ

สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน IP ได้ตลอดเวลา

Related TM Marketplace

ซื้อ – ขาย – ฝากขายเครื่องหมายการค้า

App. no.: 190148721

Class: 20

App. no.: 190148935

Class: 14

App. no.: 190150346

Class: 5

App. no.: 190150880

Class: 20