ครอบครัวผู้เขียนบทความ "Top Gun" ฟ้องร้อง "Paramount Pictures" ฐานละเมิดลิขสิทธิ์

ครอบครัวผู้เขียนบทความ “Top Gun” ฟ้องร้อง “Paramount Pictures” ฐานละเมิดลิขสิทธิ์

แม้ว่าภาพยนตร์ Top Gun:  Maverick ดูกำลังไปได้สวยกับการทำลายสถิติรายได้เปิดตัวสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์วันหยุดยาวของสหรัฐฯ ด้วยรายได้ถึง 156 ล้านดอลลาร์ และปัจจุบันสามารถทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วว่า 569 ล้านดอลลาร์ แต่ในขณะเดียว Paramount Pictures ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Top Gun: Maverick กำลังถูกฟ้องร้องฐานละเมิดลิขสิทธิ์จากครอบครัวผู้เขียนบทความ Top Guns

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ที่ผ่านมา ช็อช โยเนย์ ภรรยา และ ยูวาล โยเนย์ บุตรชายของ อีฮัด โยเนย์ ผู้เขียนบทความ Top Guns ที่ตีพิมพ์ลงใน California Magazine เมื่อปี 1983 ซึ่งเป็นแรงบรรดาใจให้กับภาพยนตร์ Top Gun ภาคแรกใช้อ้างอิงในปี 1986 ได้ยื่นฟ้องร้อง Paramount Pictures ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ จัดจำหน่ายภาพยนตร์ Top Gun: Maverick โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ใหม่เพื่อใช้เป็นโครงเรื่องในภาพยนตร์ ซึ่งทางครอบครัวได้เรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว และสั่งห้ามไม่ให้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ Top Gun: Maverick

อีฮัด โยเนย์ ผู้เขียนบทความ Top Guns ได้เสียชีวิตลงในปี 2012 ต่อมาในปี 2018 ครอบครัวโยเนย์ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2020 ซึ่งภาพยนตร์ Top Gun: Maverick เริ่มถ่ายทำตั้งแต่ปี 2018 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงที่การเรียกค่าลิขสิทธิ์ของครอบครัวโยเนย์มีผลบังคับใช้ไปแล้วกว่า 1 ปี ซึ่งทางครอบครัวโยเนย์กล่าวหาว่า Paramount จงใจเพิกเฉยต่อการที่พวกเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ทางครอบครัวโยเนย์ยังเคยส่งจดหมายถึง Paramount ให้หยุดและยกเลิกการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่ทาง Paramount ปฏิเสธและกล่าวว่า Top Gun: Maverick ไม่ได้สร้างขึ้นจากบทความ Top Guns ที่ครอบครัวโยเนย์ถือลิขสิทธิ์ไว้

ขณะที่ตัวแทนของ Paramount กล่าวว่า “คำกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่มีมูล และเราพร้อมปกป้องตนเองอย่างเต็มที่” ส่วนทางฝั่งครอบครัวโยเนย์ปฏิเสธที่ให้ความเห็น

 

Source : https://www.npr.org/…/paramount-pictures-copyright…

Related Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »