Zip Tie สัญลักษณ์ผูกรองเท้าของ Off White ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

Zip Tie สัญลักษณ์ผูกรองเท้าของ Off White ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว

หากพูดถึงสตรีทแบรนด์อย่าง Off White เชื่อว่าหลายคนจะต้องนึกถึง Zip Tie สีแดงที่ถูกผูกติดกับสินค้าต่างๆ ทั้งรองเท้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า และเครื่องประดับอื่นๆ จนกลายเป็นไอคอนนิคของแบรนด์ไปแล้ว

Off-White เริ่มใช้ Zip Tie เป็นส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ในปี 2018 และได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ (USPTO) ในปีเดียวกัน แต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่า “เรื่องของการใช้งานไม่สามารถได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าได้”

หลังจากต่อสู้อย่างยาวนานกว่า 4 ปี ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา Zip Tie สีแดงของ Off White นี้ก็ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ (USPTO) เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสินค้าประเภทรองเท้า

Source : https://hypebeast.com/…/off-white-wins-trademark…

Related Blog