Services

TM
Marketplace

บริการซื้อ – ขาย – ฝากขาย
เครื่องหมายการค้า พร้อมโอนสิทธิเครื่องหมายให้ ฟรี!

Trademark
Registration

บริการรับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
และบริการอื่นๆ

บริการรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าในประเทศไทย และบริการอื่นๆ

Law and
Litigation

บริการให้คำปรึกษาและดูแล
ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ตั้งแต่ต้นจนจบ

บริการให้คำปรึกษาและดูแล ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ต้นจนจบ