Blog

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

เครื่องหมายการค้าใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้

อย่างที่เคยกล่าวไปในหลายโพสต์ก่อนหน้านี้ว่าเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจที่มีค่าเป็นอย่างมาก สามารถซื้อ-ขาย โอน อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้าอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ายังสามารถใช้เป็น ‘หลักประกันเงินกู้’ จากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ โดยไม่ใช่การจำนำหรือจำนอง ซึ่งผู้ให้กู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้ แต่ผู้กู้ยังสามารถใช้เครื่องหมายได้ในระหว่างกู้ได้ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน คือโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์ โดยหากต้องการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน จะต้องทำบันทึกข้อมูลการเป็นหลักประกันในทะเบียนและฐานข้อมูล โดยกรมทรัพย์ทางปัญญาจะไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนโอนสิทธิ หรือจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ ในระหว่างที่ยังอยู่ในสัญญากู้จนกว่าจะมีการชำระคืนเงินกู้จบครบ แล้วจึงทำบันทึกการสิ้นสุดการเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่รองรับการใช้เครื่องหมายการค้าเป็นหลักประกัน เช่น SME D Bank,

Read More »
การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว นอกจากสามารถขายหรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายยังสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายของตนได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างรายได้จากเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าจะแบบเป็น 2 แบบคือ Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้า Non-Exclusive – คือการที่ผู้รับอนุญาตอาจมีมากกว่าหนึ่งราย โดยที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายเดียวกันได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าควรระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน ทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้เครื่องหมาย ระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายว่ายังมีสิทธิใช้หรืออนุญาตเครื่องหมายนี้ได้อีกหรือไม่ หรือผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตช่วงมีสิทธิโอนการอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นต่อได้หรือไม่ และระบุถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือบริการ โดยจะต้องทำหนังสือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้าหรือจดแจ้งลิขสิทธิ์

Read More »
How to การโอนเครื่องหมายการค้า?

การโอนเครื่องหมายการค้า ?

เนื่องจากเครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง จึงสามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ในทางกฎหมายเรียกว่าการโอนกรรมสิทธิ์ การโอนเครื่องหมายการค้าอาจจะขึ้นได้ในหลายสถานการณ์เช่น คุณอาจต้องการขายเครื่องหมายการค้า คุณอาจต้องการขายหรือปิดบริษัท คุณอาจต้องการแตกไลน์สินค้าไปยังบริษัทอื่นๆ หรือคุณอาจต้องการที่จะซื้อเครื่องหมายการค้า การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถโอนได้ทั้ง 2 สถานะ คือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว และยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ อีกทั้งยังสามารถเลือกโอนเฉพาะบางจำพวก และบางรายการสินค้าได้ ตัวอย่างเช่น   “นายหนึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้ และจำพวก 25

Read More »
เครื่องหมายการค้า ‘จดทะเบียน vs ไม่จดทะเบียน’ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้า ‘‘จดทะเบียน vs ไม่จดทะเบียน’ แตกต่างกันอย่างไร

เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อสินค้า ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของเราได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันแต่ละแบรนด์ต่างก็มีโฆษณาสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์เป็นที่จดจำของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์คือก็การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะทำให้ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย มีอำนาจและมีสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้ ผู้ใดจะแอบอ้าง อาศัยสิทธิ หรือละเมิดไม่ได้ นอกจากนี้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วยังมีสิทธิในการฟ้องร้องและเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นด้วย แต่หากไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า? ในทางกลับกัน ย่อมมิได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด? หากเจ้าของแบรนด์สินค้าได้ออกแบบคิดค้นเครื่องหมายการค้าของตนเอง และนำไปใช้โดยไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ในทางกฏหมายแล้ว ก็ไม่ได้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนก่อน ก็จะส่งผลให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถเป็นผู้ที่มีสิทธิมากกว่าได้เลย แม้จะเป็นผู้ออกแบบคิดค้นเครื่องหมายการนั้นก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี หากเครื่องหมายการค้าถูกผู้อื่นนำไปใช้

Read More »
การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

การสร้าง recurring income จากการขายลิขสิทธิ์

อย่างที่ทราบกันดีว่า ‘ลิขสิทธิ์’ คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่จะได้ความคุ้มครองอัตโนมัติตั้งที่ได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องยื่นจดทะเบียน แต่ก็สามารถยืนจดแจ้งลิขสิทธิ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาได้ สำหรับประเทศไทย ลิขสิทธิ์ ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขาย หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ แต่อย่างไรก็ตามงานลิขสิทธิ์มักจะไม่ได้ถูกขายขาดเสียทีเดียว แต่มักจะถูกโอนสิทธิ์โดยมีข้อสัญญาทางธุรกิจผูกมัดเอาไว้ ซึ่งถือเป็นการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (recurring income) อีกวิธีหนึ่ง ในบางครั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่สร้างขึ้น เนื่องจากศิลปินผู้สร้างสรรค์อาจจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทให้ผลิตผลงานขึ้นโดยมีข้อตกลงในลักษณะของ “การทำงานรับจ้าง” และลิขสิทธิ์มักจะตกเป็นของบริษัทที่จ้างผลิต แต่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ก็อาจจะได้รับส่วนแบ่งจากทำซ้ำหรือดัดแปลงผลงาน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างกัน เช่น บริษัทค่ายเพลงจ้างศิลปินให้แต่งเพลง โดยลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของบริษัทค่ายเพลง แต่มีข้อตกลงในการแบ่งรายได้จากทำซ้ำหรือแปลงให้กับนักแต่งเพลงด้วย

Read More »
การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

การขายเครื่องหมายการค้า ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ !!

เครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะได้รับความคุ้มครองทั้งคำ ชื่อ สัญลักษณ์ สี รวมไปถึงเสียง (ขึ้นอยู่กับว่าเลือกยื่นจดในรูปแบบไหน) ที่ยื่นจดตามประเภทของสินค้าและบริการ ถึงแม้จะมีอายุการคุ้มครองเพียง 10 ปี แต่ก็สามารถต่ออายุความคุ้มครองได้ตลอดไปตราบใดที่ยังมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน ซึ่งต่างจากสิทธิบัตรที่ไม่สามารถต่ออายุการคุ้มครองได้ เครื่องหมายการค้าถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำ และไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัท ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อจนส่งผลต่อกำไรและรายได้ที่อาจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วและไม่ได้ใช้แล้วยังสามารถ “ขาย” เพื่อสร้างผลตอบแทนได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากเครื่องหมายการค้านั้นมีความเกี่ยวพันกับสินค้าหรือบริษัท ทำให้ไม่สามารถขายได้อย่างสมบูรณ์ นอกเสียจากว่าจะขายทั้งบริษัท และโอนสิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไปพร้อมกัน

Read More »
การสร้างรายได้จากการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

การสร้างรายได้จากการซื้อขายเครื่องหมายการค้า

อย่างที่ทราบกันดีว่า เครื่องหมายการค้า รวมถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งสามารถซื้อ ขาย สืบทอด หรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ การซื้อขายหรือการโอนสิทธิเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำขอโอนเครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้ การขายเครื่องหมายการค้า รวมถึงทรัพย์ทางปัญญาประเภทอื่น ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการสร้างรายได้ แต่ควรพิจารณาให้ดีว่าเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์ทางปัญญาของเรานั้นเหมาะกับการขายขาดเพียงครั้งเดียว หรือสามารถขายใบอนุญาต (ให้เช่า) เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องได้ รายได้ที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอาจจะพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดมูลค่าของเครื่องหมายการค้าได้ #litetrademark #เครื่องหมายการค้า

Read More »
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วย Litetrademark Platform ด้านเครื่องหมายการค้าครบวงจร

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วย Litetrademark Platform ด้านเครื่องหมายการค้าครบวงจร

ปัจจุบันโลกธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ‘เครื่องหมายการค้า’ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของแบรนด์เราได้เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ของเราได้ IDG จึงได้พัฒนา Platform ด้านเครื่องหมายการค้าที่ชื่อว่า ‘Litetrademark’ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ Litetrademark คือ Platform ที่ให้บริการด้านเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาและดูแลปกป้องเครื่องหมายการค้า บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงยังมีบริการบริการซื้อ-ขายเครื่องหมายการอีกด้วย สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการจดทะเบียนเครื่องการค้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 02-011-7161 ต่อ 108

Read More »
Subway มอบแซนวิชฟรีตลอดชีพ สำหรับคนที่ ‘สักโลโก้’ ขนาดใหญ่ 1 ฟุต

Subway มอบแซนวิชฟรีตลอดชีพ สำหรับคนที่ ‘สักโลโก้’ ขนาดใหญ่ 1 ฟุต

แต่ละแบรนด์มักจะมีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดการจดจำของลูกค้า แต่ดูเหมือนวิธีการของ Subway จะดูแปลกกว่าใครเพื่อน เพราะล่าสุด Subway แฟรนไชส์แซนวิชจากสหรัฐฯ ได้จัดแคมเปญแจกแซนวิชฟรีตลอดชีวิตสำหรับคนที่สมัครใจสักโลโก้ของ Subway ขนาด Foot Long หรือความยาว 1 ฟุต และหากใครที่สักเล็กกว่านั้นก็ได้รับแซนวิชฟรีในระยะเวลา 1 ปี หรือ 1 เดือนลดลั่นกันไป ไอเดียของ Subway คือการเปลี่ยนร่างกายของลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ให้กลายเป็นคูปองรับแซนวิชฟรี ซึ่งเป็นอีเวนท์ปาร์ตี้ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองเมนู

Read More »
Samsung ยื่นจดเครื่องหมายการค้า สำหรับเซ็นเซอร์กล้อง 450 ล้านพิกเซล

Samsung ยื่นจดเครื่องหมายการค้า สำหรับเซ็นเซอร์กล้อง 450 ล้านพิกเซล

อย่างที่ทราบกันดีว่า Samsung ถือเป็นแบรนด์ที่พัฒนาสมาร์ทโฟนของตัวเอง และยังรับผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนให้กับแบรนด์อื่นๆ ด้วย นอกจากจอภาพแล้วอีกหนึ่งชิ้นส่วนเด่นจาก Samsung ก็คือเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพ ล่าสุดได้มีการค้นว่า Samsung ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อ Hexa²Pixel ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นชื่อสำหรับเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง 432 – 450 ล้านพิกเซล ซึ่งก่อนหน้านี้ Samsung เคยชื่อชื่อเทคโนโลยี Tetra²pixel สำหรับเซ็นเซอร์กล้องถ่ายภาพ 200 ล้านพิกเซลมาแล้ว แม้ว่าจะยังทราบแน่ชัดว่าสุดท้ายแล้ว

Read More »
Meta ถูกฟ้องร้องโดย MetaX พร้อมเรียกร้องให้หยุดใช้ชื่อ ‘Meta’ ซ้ำกัน

Meta ถูกฟ้องร้องโดย MetaX พร้อมเรียกร้องให้หยุดใช้ชื่อ ‘Meta’ ซ้ำกัน

เมื่อปีที่ผ่านมา มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก ได้ประกาศรีแบรนด์บริษัท Facebook Inc ให้กลายเป็น Meta Platforms แต่ดันไปทับซ้อนกับบริษัทที่มีชื่อว่า MetaX LLC ที่ดำเนินธุรกิจด้าน AR และ VR มาก่อนที่จะมีการรีแบรนด์จาก Facebook เป็น Meta จนนำไปสู่การฟ้องร้องละเมิดเครื่องหมายการค้าคำว่า “Meta” ในที่สุด การรีแบรนด์ของ Facebook

Read More »
ปิดตำนาน 22 ปีคดีเครื่องหมายการค้า รองเท้าหรู Manolo Blahnik ชนะคดีในจีน ใช้ชื่อแบรนด์ตัวเองได้แล้ว

ปิดตำนาน 22 ปีคดีเครื่องหมายการค้า รองเท้าหรู Manolo Blahnik ชนะคดีในจีน ใช้ชื่อแบรนด์ตัวเองได้แล้ว

อย่างที่ทราบกันดีว่ากฏหมายเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนให้สิทธิ์กับคนที่จดทะเบียนคนแรก ทำให้บ่อยครั้งที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าตัวจริง ไม่มีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าของตัวเองในประเทศจีน แต่หลายบริษัทก็ไม่ยอมแพ้ที่จะสู้เพื่อแบรนด์ของตัวเอง อย่างแบรนด์รองเท้าหรู Manolo Blahnik ที่โด่งดังจากหนังเรื่อง “Sex and the City” ที่ได้ออกมาประกาศชนะคดีเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนที่ต่อสู้มานานกว่า 22 ปี และสามารถใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองในจีนได้แล้ว Manolo Blahnik คือแบรนด์รองเท้าหรูจากลอนดอนที่ตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้งชาวสเปน ซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจในจีนมายาวนานเกินสองทศวรรษ สาเหตุเพราะนักธุรกิจชาวจีน ‘ฟาง หยูโจว’ ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชื่อ ‘Manolo

Read More »
ไฟ LED ด้านหลัง Nothing Phone ที่ดูคล้ายกับโลโก้ของ Apple

บังเอิญเกินไปมั้ย ? ไฟ LED ด้านหลัง Nothing Phone ที่ดูคล้ายกับโลโก้ของ Apple

Nothing Phone มือถือรุ่นใหม่จากบริษัท Nothing ของ Carl Pei หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาร์ทโฟน OnePlus ที่ได้ออกมาพัฒนาสมาร์ทโฟนของตัวเอง ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากด้วยดีไซน์ที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วๆ ด้วยลูกเล่นไฟ LED ด้านหลังเครื่อง และพึ่งจะวางจำหน่ายในไทยไปสดๆร้อนๆ เมื่อวานนี้ (18 กรกฎาคม 65) แต่ถึงแม้ Nothing Phone จะมีลูกเล่นไฟ LED

Read More »
Crocs ยื่นฟ้อง Daiso ในสหรัฐฯ ฐานขายสินค้าลอกเลียนแบบรองเท้า Crocs

Crocs ยื่นฟ้อง Daiso ในสหรัฐฯ ฐานขายสินค้าลอกเลียนแบบรองเท้า Crocs

แม้แต่ประเทศที่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งอย่างสหรัฐอเมริกา ก็ยังประสบปัญหาเรื่องการขายสินค้าลอกเลียนแบบ อย่างล่าสุดแบรนด์รองเท้าตัวโตอย่าง Crocs ได้ยื่นฟ้อง Daiso ร้านขายสินค้าจิปาถะจากญี่ปุ่นในสหรัฐฯ ฐานขายสินค้าลอกเลียนแบบร้องเท้ารุ่นฮิตของแบรนด์ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา Crocs ได้ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐแคลิฟอร์ หลังจากที่ Daiso ในสหรัฐได้วางขายรองเท้าที่คล้ายกับรองเท้ารัดส้นเจาะรูทรงคร็อกของ Crocs ที่เรียกว่า “Casual Sandals for Men” และ “Lined Casual

Read More »
YouTube Shorts ของ Google ถูกฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

YouTube Shorts ของ Google ถูกฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

อย่างที่รู้กันดีกว่า Google ได้พยายามที่จะพัฒนา Youtube Shorts ซึ่งเป็นฟีเจอร์วิดีโอแบบสั้นขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Tiktok แต่ดูเหมือนว่าชื่อ Youtube Shorts ที่ทาง Google เลือกใช้นั้นกำลังมีปัญหา เพราะล่าสุดได้ถูก ShortsTV ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักรฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า ShortsTV คือแพลตฟอร์มสำหรับหนังสั้น อยู่ภายใต้บริษัท Shorts International ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าชื่อและโลโก้ ShortsTV และ Shorts

Read More »
SKKN สกินแคร์แบรนด์ใหม่ของ Kim Kardashian ถูกยื่นฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

SKKN สกินแคร์แบรนด์ใหม่ของ Kim Kardashian ถูกยื่นฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า

ช่วงนี้เซเลบริตี้หลายคนได้เริ่มเปิดตัวแบรนด์สินค้าของตัวเอง แต่ปัญหาคือมักใช้ชื่อหรือโลโก้ซ้ำกับแบรนด์ขนาดเล็กอื่นๆ อย่างล่าสุดเจ้าแม่เรียลิตี้ดังระดับโลกอย่าง Kim Kardashian ได้ร่วมมือกับ Coty Inc. เปิดตัวสกินแคร์แบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่า ‘SKKN’ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ก็ถูก Beauty Concepts ยื่นฟ้องฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า Beauty Concepts นั้นมีเจ้าของชื่อ Cydnie Lunsford มีร้านที่ให้บริการด้านความงามในบรูกลิน และมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ภายใต้เครื่องหมายการค้า

Read More »
Nintendo อัพเดทเครื่องหมายการค้า Donkey Kong

แฟนเกมเตรียมลุ้นภาคใหม่ Nintendo อัพเดทเครื่องหมายการค้า Donkey Kong

ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ เกม Donkey Kong เพราะล่าสุดมีคนตาดีแอบสังเกตุเห็นว่า Nintendo บริษัทเกมชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่น ได้มีต่ออายุเครื่องหมายการค้าใหม่ให้กับเกม Donkey Kong แต่ครั้งนี้ไม่ใช้เพียงการต่ออายุธรรมดา เพราะทาง Nintendo ยังได้อัพเดตข้อมูลโดยระบุเอาไว้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับ “โปรแกรมดาวน์โหลดสำหรับเครื่องคอนโซลพกพา” นั่นเอง โดยเกม Donkey Kong ภาคหลักล่าสุดคือ Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Read More »
‘มิกกี้เมาส์’ กำลังจะเป็นอิสระจาก Disney ? หลังลิขสิทธิ์ที่ยาวนานถึง 95 ปีกำลังจะหมดอายุ

‘มิกกี้เมาส์’ กำลังจะเป็นอิสระจาก Disney ? หลังลิขสิทธิ์ที่ยาวนานถึง 95 ปีกำลังจะหมดอายุ

“มิกกี้เมาส์” (Mickey Mouse) ถือเป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนที่โด่งดังและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก เป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดย Walt Disney และเป็นลิขสิทธิ์ของ ‘Disney’ ที่กำลังจะกลายเป็น “สมบัติสาธารณะ” ในปี 2024 ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา หลังถือครองลิขสิทธิ์มายาวนานกว่า 95 ปี เนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาที่มีการบังคับใช้ในปี 1976 ระบุเอาไว้ 2 กรณีคือ 1.) ผลงานที่สร้างขึ้นหลัง 1

Read More »
ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เสี่ยงถูกจับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ !

ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน เสี่ยงถูกจับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ !

รู้หรือไม่ ?! ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (“พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์”) โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม (Literary work) โดยพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ กำหนดเอาไว้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือให้ได้ผลอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่บุคคลใด ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บุคคลนั้นจะมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

Read More »
eBay จดเครื่องหมายการค้าใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่โลก Metaverse และ NFT

eBay จดเครื่องหมายการค้าใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่โลก Metaverse และ NFT

ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายรายได้ส่งสัญญาณถึงการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม Metaverse และ NFT ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างล่าสุด eBay บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่หลายรายการกับงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา eBay ได้ยื่นจดเครื่องหมายการค้าสำหรับการใช้ NFT กระดานเทรดหรือซื้อขาย NFT รวมถึงร้านค้าออนไลน์ที่ขายทั้งสินค้าจริงและสินค้าดิจิทัล โดยก่อนหน้านี้ eBay ยังได้เข้าซื้อกิจการ KnownOrigin แพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ชั้นนำของโลก

Read More »
ไปรษณีย์ไทยออกประกาศ ห้ามนำเข้า-ส่งออก "สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์"

ไปรษณีย์ไทยออกประกาศ ห้ามนำเข้า-ส่งออก “สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์”

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2565 ไปรษณีย์ไทย ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด’ ถึงกรณีห้ามฝากส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สินค้าที่มีหรือใช้เครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ (สินค้าตาม ข้อ 1. ให้หมายรวมถึงหีบห่อหรือภาชนะใดๆ ที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย)

Read More »